Yritysuutiset

Brittiläinen sijoitusyhtiö ostaa Talvivaaran

Taloudellisissa vaikeuksissa rypevälle Talvivaara-kaivosyhtiölle on löytynyt ostaja, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriö.

Brittiläinen yritysjärjestelyihin erikoistunut sijoitusyhtiö Audley Capital Advisors LLP on solminut ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta sen konkurssipesältä. Ministeriön tiedotteen mukaan sopimusten tarkoituksena on jatkaa Talvivaaran kaivoksen toimintaa kannattavasti ja pitkäjänteisesti järjestelyn myötä perustettavan uuden kaivosyhtiön toimesta.

Audley-konsortio olisi ministeriön mukaan uuden kaivosyhtiön pääsijoittaja ja sen toiminnasta vastaava taho 85 prosentin omistusosuudella. Audleyn ohella konsortio koostuisi useista toimijoista, mukaan lukien globaalisti tunnetusta sijoittajasta. Valtion omistama Terrafame omistaisi 15 prosenttia uudesta kaivosyhtiöstä.

Audleyn John MacKenzie nimitettäisiin uuden kaivosyhtiön toimitusjohtajaksi. MacKenziellä on runsaasti kansainvälistä kokemusta kaivosteollisuudesta. Hän vastasi aiemmin Anglo American -kaivosyhtiön kupariliiketoiminnasta. Sitä ennen hän vastasi saman yhtiön sinkkiliiketoiminnasta ja toimi nikkelikaivoksen ja käsittelylaitoksen toimitusjohtajana.

Kauppahinnan lisäksi Audley-konsortio ja Terrafame aikovat sijoittaa merkittävän summan kaivoksen toiminnan uudelleenkäynnistämiseen, yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Järjestelyn osana Terrafame jakaa kaivokseen liittyvät aiemmat ympäristövastuuriskit Audleyn ja Terrafamen kaupallisin perustein sopimien vastuunjakoperiaatteiden mukaisesti.

Järjestelyn toteutuminen ja kaivostoiminnan uudelleenkäynnistyminen uudessa kaivosyhtiössä edellyttää ministeriön mukaan vielä useita toimenpiteitä, kuten tarvittavien viranomaislupien sekä sitovan rahoituksen varmistumista.

Kauppahinta ei ole julkinen. Järjestelyn tavoitteena on sen toteuttaminen kesällä 2015, mihin saakka konkurssipesä ylläpitää kaivoksen liiketoimintaa.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori pitää korostaa, että sopimus on ehdollinen ja järjestelyn loppuunsaattamiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. ”Toteutuessaan Audleyn kanssa allekirjoitetut sopimukset mahdollistavat kaivostoiminnan kehittämisen kannalta riittävän rahoituksen ja uuden osaamisen hankkimisen Talvivaaraan. Ne ovat myös edellytyksiä kaivoksen pitkäjänteiselle, ympäristön kannalta kestävälle ja taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle”, ministeri Vapaavuori sanoo.

”Järjestely tukisi toteutuessaan sekä työntekijöiden asemaa ja ympäristöriskien minimoimista. Ponnistelua järjestelyn loppuunsaattamiseksi jatketaan kaikin voimin”, Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen lisää.

Audley on Julian Tregerin perustama sijoitusyhtiö, joka on viimeisen kymmenen vuoden ajan keskittynyt sijoittamaan pääasiassa luonnonvara-aloilla toimiviin yrityksiin.

Kommentoi
Ylös
>