Osakeanalyysit

Nousevatko eurooppalaiset osinkoyhtiöt korkotason pysyessä alhaisena?

Korot pysyvät Euroopassa alhaisena vielä pitkään. USA:n ollessa samassa tilanteessa muutama vuosi sitten alkoi varallisuus virrata korkotuotteista vaihtoehtoista korkotuottoa tarjoaviin kohteisiin. Tapahtuuko sama Euroopassa ja mitkä sektorit hyötyvät?

USA:ssa sijoittajat ovat etsineet vaihtoehtoista korkotuottoa listattuista kiinteistösijoitusyhtiöistä (REITs), kunta- ja osavaltiolainoista (Munis) sekä korkeaa osinkotuottoa tarjoavista sektoreista, kuten yhdyskuntapalvelut (Utilities). Näiden sektoreiden arvostustasot ovat historiallisen korkealla USA:ssa, eivätkä ole enää houkuttelevia, kun koronnostot USA:ssa tänä vuonna alkavat.

Euroopassa sen sijaan keskuspankin velkakirjojen ostot ovat juuri alkaneet ja korkojen ei uskota nousevan vielä vuosiin. Sijoittajille ei ole tarjolla matalariskistä korkotuottoa, koska valtioiden velkakirjoista saa nolla- tai negatiivista korkoa ja yrityslainojen korotkin ovat hyvin matalalla tasolla. Lue myös artikkeli korkoriskeistä.

EKP:n elvytyksen uskotaan laajasti johtavan perinteisen inflaation sijaan ns. varallisuusinflaatioon. Likviditeetin lisääntyminen ohjautuu siis arvopaperihin, kuten osakkeisiin ja nostaa niiden hintoja. Tästä on ekonomistien, sijoitusstrategien ja analyytikkojen kesken poikkeuksellisen laaja konsensus.

Osinkoyhtiöt ja -ETF:t nousevat

Koska sijoittajille ei ole Euroopassa tarjolla korkotuottoa, ohjautunee korkotuotteisiin normaalisti ohjautuva varallisuus vakaisiin osinkoyhtiöihin. Näin on jo osittain tapahtunut. Helsingin pörssissä esimerkiksi Elisan ja Orionin kurssit ovat nousseet voimakkaasti, vaikka tuloskehitys on polkenut paikallaan.

Sijoittaja voi hyödyntää osinkoteemaa sijoittamalla joko yksittäisiin osinkoyhtiöihin tai hyvää osinkotuottoa tarjoaviin ETF:iin (miksei myös rahastoihin). Yksittäisiin yhtiöihin sijoittamisessa on se riski, että kurssiin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin osinko. Esimerkiksi Fortumista saa verkkoliiketoimintojen myyntien ansiosta korkeaa osinkotuottoa ainakin seuraavat pari vuotta. Yhtiössä on kuitenkin Venäjä-riskiä, joka realisoituessaan vaikuttaa kurssiin negatiivisesti.

Indeksin valintatyökalu apuun

Indeksin valintatyökalun avulla sijoittaja voi etsiä eurooppalaisia sektoreita tai maita, joista saa houkuttelevaa osinkotuottoa. Työkalun avulla voi myös tarkastella, missä historiallinen osinkoarvostus on houkutteleva. Näin ei tule ostettua hyvää osinkotuottoa historiallisen korkeaan hintaan.

Alla olevassa taulukossa on eurooppalaisia sektoreita ja maita, jotka tarjoavat Indeksin valintatyökalun perusteella houkuttelevaa osinkotuottoa ja joiden osinkoarvostus historiaan verrattuna houkutteleva. Työkalun avulla voi tarkastella myös muita arvostuslukuja ja verrata niitä Euroopan ulkopuolisiin osakeindekseihin.

Eurooppalaiset sektorit ja maatKokonaispisteetOsinkopisteetHistoriallinen osinkoarvostusOsinko-tuotto
Yhdyskuntapalvelusektori431066,2 %
Öljy- ja kaasusektori56975,4 %
Kuluttajasektori63852,6 %
Vähittäiskauppasektori74853,3 %
Espanjalaiset yhtiöt55776,2 %
Teollisuussektori67752,6 %
Perusteollisuus61794,0 %
Arvoyhtiöt57754,3 %

 

Näin luet taulukkoa:

  • Kokonaispisteet max pisteet 100.
  • Osinkopisteet ja historiallinen osinkoarvostus max pisteet 10.
  • Mikäli historiallinen osinkoarvostus yli 5, niin nykyinen osinkotuotto on parempi kuin historiassa
  • Klikkaamalla sektoria tai maata, pääset tehokkaaseen ETF:ään, johon voi sijoittaa

Ostojen ajoitus (vain jäsenille)

Liity Sijoittaja.fi:n jäseneksi täällä!

Kommentoi
Ylös
>