ETF-analyysit

Kolme uutta ETF:ää, joita suursijoittajat suosivat

ETF:t ovat suurten institutionaalisten sijoittajien suosiossa niiden alhaisten kustannusten ja monipuolisen valikoiman vuoksi.

ETF:ien likviditeetti on myös ylivoimainen perinteisiin rahastoratkaisuihin verrattuna. ETF:ien vastaavasti nettorahavirrat kertovat siitä, mihin ETF:iin suursijoittajat ohjaavat varojaan.

Viimeisen kolmen kuukauden aikana suursijoittajat ovat suosineet ETF:iä, joissa valuuttakurssimuutos on suojattu. Yhdysvaltalaiset sijoittajat haluavat suojautua dollarin vahvistumiselta, koska se heikentää esim. Eurooppaan sijoittavien ETF:ien tuottoja.

ETF-uutuksista kolme eniten nettorahavirtoja keränneet ETF:t ovat:

Uutuudet3 kk
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF1126 MUSD
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF827 MUSD
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF621 MUSD

 

Ensimmäinen iSharesin ETF sijoittaa Euroopan, Australian ja Kaukoidän osakkeisiin. ETF on valuuttakurssisuojattu. Sijoittaja saa tällöin alla olevien osakkeiden tuoton, ei valuuttakurssimuutoksen vaikutusta. ETF:n kaupankäyntivaluutta on dollari, joten euroilla sijoittava saa lisäksi hyötyä (haittaa), mikäli dollari jatkaa vahvistumistaan (heikentyy). Tuotto vuoden alusta 10,1 % (euroissa sijoittaneelle 20,8 %).

First Trustin ETF on vastaavasti hyvä esimerkki strategisesta ETF:stä. ETF sijoittaa momentum-strategian mukaisesti yhdysvaltalaisiin osakesektoreihin. Strategisten ETF:ien avulla sijoittaja voi päästä markkinaindeksiä parempaan tuottoon. First Trustin ETF:n tuotto vuoden alusta 9,3 %(vastaavasti S&P 500 +2,4 %) euroissa 20,1 % (12,5 %). First Trustin ETF sisältää viisi osakesektoria, joissa on paras kurssimomentti. Tällä hetkellä First Trustin ETF sisältämät sektorit ovat:

  1. Bioteknologia
  2. Terveydenhuolto
  3. Defensiivinen kulutussektori
  4. Internet-sektori
  5. Syklinen kulutussektori

Kolmas ETF on iSharesin Saksan osakemarkkinoille sijoittava ETF. Tämäkin ETF on suojattu valuuttakurssimuutosten vaikutuksilta. ETF:n kaupankäyntivaluutta on dollari, joten euroilla sijoittava saa lisäksi hyötyä (haittaa), mikäli dollari jatkaa vahvistumistaan (heikentyy). Tuotto vuoden alusta 17,2 % (euroissa sijoittaneelle 28,3 %).

Artikkeli julkaistu alunperin Sijoittaja-fi-sivustolla 6.3.2015

Kommentoi
Ylös
>