Markkinakommentit

Osakekuplako? Analyytikko listaa kolme vaaran merkkiä

Tällä hetkellä markkinoilla vallitsee poikkeuksellinen tilanne, joka lisää osakekuplan todennäköisyyttä, toteaa Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Osakekuplan todennäköisyys on osakemarkkinoilla kasvanut Vilénin mukaan merkittävästä. Osakkeet alkavat olla arvostuskertoimien valossa jo melko haastavasti hinnoiteltuja, pääanalyytikko toteaa Viisas Raha -lehden artikkelissaan.

Helsingin pörssin keskimääräinen p/e-kerroin on nyt noin 17. Euroopan Eurostoxx 600 -indeksin kerroin on ”vain” 16, mutta se pitää pääanalyytikon mukaan sisällään erittäin voimakkaita tulosodotuksia.

”Arvostustasoissa ei enää näkemykseni mukaa ole fundamenttipohjaisesti nousuvaraa ja tuleva kurssinousu tuleekin perustumaan entistä enemmän spekulatiivisiin odotuksiin”, Vilén arvioi.

Pääanalyytikko näkee osakemarkkinoilla nyt kolme riskitekijää, jotka ovat luoneet markkinoille poikkeuksellisen tilanteen ja lisänneet täten osakekuplan todennäköisyyttä.

Ensinnäkin markkinoilla on tällä hetkellä erittäin positiiviset odotukset lähivuosien tuloskehityksestä. Vilénin mukaan tulosodotukset eivät perustu talouden realiteetteihin, vaan halventuneeseen öljyyn, dollarin vahvistumiseen ja keskuspankkien löysään rahapolitiikkaan.

Toinen vaaratekijä liittyy poikkeuksellisen alhaiselle tasolle laskeneisiin riskipreemioihin. Euroopan keskuspankin poikkeuksellisen löysä rahapolitiikka on siirtänyt Euroopan rakenteelliset ongelmat syrjään.

Näiden lisäksi markkinoilla on Vilénin mukaan tällä hetkellä poikkeuksellinen jo pitkään jatkunut historiallisen matalasta korkotasosta johtuva häiriötila.

”Korkotuottojen puute pakottaa yhä useamman toimijan kasvattamaan osakepainoaan, kompensoidakseen korkotuottojen jättämiä aukkoja sijoitussalkussa”, pääanalyytikko toteaa.

Kommentoi
Ylös
>