Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoiden nousuputki jo takanapäin

Osakemarkkinat ovat nousseet länsimarkkinoilla jo kypsään vaiheeseen, arvioi FIM:n päästrategi.

FIM:n päästrategin Vesa Engdahlin mukaan keskeisillä länsimarkkinoilla arvostuskertoimien venyminen jatkuu yhtäjaksoisesti jo neljättä vuotta, ja arvostukset ovat nyt ylittäneet pitkän aikavälin keskiarvotason.

”Keskuspankkien ympäri maailmaa keventäessä rahapolitiikkaansa entisestään ja korkojen painuessa yhä lähemmäs nollaa sijoittajat ovat tuottoja metsästäessään alttiita suosimaan osakkeita sijoituskohteena. Matalien korkojen ympäristö yhdistettynä luottamukseen USA:n talouskasvun säilymisestä hyvänä, Euroopan talouden elpymisestä ja yritysten tuloskasvun jatkumisesta on jo pitkään ajanut osakemarkkinoiden arvostuskertoimia ylös”, strategi toteaa FIM:n markkinakatsauksessaan.

”Olemme mainostaneet jo pidempään osakemarkkinoiden vuonna 2009 alkaneen syklisen nousun edenneen kypsään vaiheeseen”, Engdahl jatkaa.

Sekä ajallisesti että määrällisesti osakemarkkinoiden noususta suurin osa on Engdahlin mukaan jo takanapäin.

”Samalla kuitenkin uskomme markkinoiden nousutrendillä olevan edellytyksiä jatkua vielä jonkin aikaa edellyttäen, että maailmantalouden kehitys pysyy suotuisana. Syklisen nousumarkkinan kypsä vaihe vertautuu maratonjuoksuun, jossa olemme tulleet stadionilla juostavalle viimeiselle kierrokselle olematta kuitenkaan vielä aivan kalkkiviivoilla.”

Kommentoi
Ylös
>