Osakeanalyysit

Tämä sijoitusyhtiö hinnoitellaan alle osien summan

Lähde: Panostaja Oyj

Lähde: Panostaja Oyj

Sijoitusyhtiö Panostajan osake hinnoitellaan markkinoilla yli 10 prosentin alennuksella verrattuna sen osien summaan, arvioi analyysitalo Inderes.

Panostaja on sijoitusyhtiö, jonka sijoitusportfolioon kuuluu yhdeksän tytäryhtiötä, kolme osakkuusyhtiötä ja 8 prosentin osuus Rollock Oy:ssä.

Panostajan sijoituksien arvo luo pohjan Panostajan osakkeen arvolle, joka Inderesin näkemyksen mukaan painottuu erityisesti seuraavaan kolmeen: digipainamisen markkinajohtaja Granoon, oviympäristön turvallisuuteen erikoistuneeseen Fleximiin ja talotekniikkayhtiöön KotiSuniin.

Analyysitalon arvion mukaan Panostajan osien summa on noin 59 MEUR eli 1,15 euroa/osake. ”Olemme arvottaneet osakkeen 15 %:n alennuksella suhteessa osien summaan. Tukea osien summa-laskelmallemme antaa myös perinteiset kertoimet”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Lisäksi Panostajalla on tasapainoinen portfolio, jossa on hyvä toimialahajautus. Inderes muistuttaa kuitenkin, että merkittävä osa liiketoiminnasta on kuitenkin riippuvainen Suomen kehityksestä, mikä on portfolion suurin riski. Konsernin liikevaihdosta selvästi yli 90 prosenttia tulee Suomesta.

Panostaja-osake-032015

Panostajan sijoitusportfolion merkittävin omistus (noin 47 prosenttia) on digipainamisen markkinajohtaja Grano.

”Grano on mielestämme jo saavuttanut valtaosan potentiaalista ja uskomme Panostajan irtautuvan Granosta lähivuosina. Tämä on merkittävä ajuri Panostajan osakkeelle, sillä se tuo esille taseessa ja portfoliossa piilevän arvon”, Inderes toteaa.

Inderes uskoo Panostajan arvostuksen korjaantuvan sijoittajien huomatessa taseessa olevan merkittävän piilevän arvon, mikä voi tapahtua esimerkiksi yhtiön irtautuessa erinomaisesti kehittyneestä Granosta.

Inderesin tavoitehinta Panostajan osakkeelle on tasan 1,00 euroa.

Kommentoi
Ylös
>