Osakeanalyysit

Tecnotreen yrityssaneeraus on kaksiteräinen miekka

Tecnotreen päätös hakeutua yrityssaneeraukseen tuo mukanaan kolme erilaista tulevaisuusskenaariota.

Tecnotree ilmoitti viime viikolla aikeistaan hakeutua yrityssaneeraukseen. Yhtiön oman arvion mukaan sen vaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus. Yrityssaneeraus helpottaisi toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaisi tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa.

Anayysitalo Inderesin näkemys on jo pitkään ollut, että Tecnotreen liiketoiminta on noussut terveelle pohjalle, mutta yhtiön tase on epäterve. ”Yhtiön ongelmat johtuvat etenkin vuonna 2012 käynnistyneistä kahdesta suuresta Latinalaisen Amerikan projektista, joiden sitoma käyttöpääoma on ajanut yhtiön kassakriisiin”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Yrityssaneeraus on Inderesin mukaan järkevä ratkaisu. Analyysitalon mukaan Tecnotreen hakeutuminen yrityssaneeraukseen voisi onnistuessaan tervehdyttää taseen ja palauttaa yhtiön takaisin normaaliin liiketoimintaan. Toisaalta yrityssaneerauksen negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida.

Konkurssiin Inderes ei usko. ”Emme edelleenkään usko Tecnotreen ajautuvan konkurssiin, sillä yhtiön liiketoiminnan keskeyttäminen vaarantaisi velkojilta kymmenien miljoonien asiakassaatavat. Pidämme siten hyvin todennäköisenä, että yhtiö tulee pääsemään saneeraukseen”, Analyysitalo toteaa.

Tecnotreellä on Inderesin mukaan kolme vaihtoehtoa:

1) Saneerausohjelma onnistuu ja yhtiö pääsee siitä ulos muutamassa vuodessa Latinalaisen Amerikan projektien saamisten tuloutuessa.

2) Yhtiön tase siivotaan saneerausmenettelyllä, minkä jälkeen teollinen ostaja ostaa yhtiön edulliseen hintaan.

3) Saneerausmenettely heikentää yhtiön liiketoimintaa ja yhtiö menettää kahden pääasiakkaan luottamuksen.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Tecnotreen osakkeessa voisi olla vielä nousupotentiaalia. Kolmannen vaihtoehdon toteutuessa osake voisi painua arvottomaksi.

Kommentoi
Ylös
>