Osakeanalyysit

Inderes: Cramon osakkeen arvostus haastava

Lähde: Cramo Oyj

Lähde: Cramo Oyj

Analyysitalo Inderes laskee konevuokraaja Cramon suosituksen vähennä-tasolle.

Cramon osake on noussut vuoden alusta noin 40 prosenttia Inderesin ennusteiden pysyessä lähes muuttumattomana. Tästä johtuen arvostustaso on analyysitalon mielestä noussut turhan korkeaksi ottaen huomioon heikot näkymät Euroopan rakennus- ja konevuokrausmarkkinoilla.

Päästäkseen markkinoiden odottamaan tulosparannukseen, tulisi Euroopan rakennus- ja konevuokrausmarkkinoiden tarjota selvästi nykyistä parempaa vetoapua, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

”Yhtiö julkaisi helmikuussa hieman odotuksia paremman Q4-raportin, mutta muuten markkinatilanteessa tai fundamenteissa ei ole näkemyksemme mukaan tapahtunut nousua selittävää muutosta. Kurssinousu on näin perustunut suurimmaksi osaksi arvostuskertoimien venymiseen”, Inderes arvioi.

Inderesin mukaan Cramon osakkeen arvostus on sekä tulos- että tasepohjaisilla ennusteilla mitattuna melko haastava. Vuosien 2015 ja 2016 P/E-luvut ovat Inderesin tulosennusteilla 16x ja 14x ja vastaavat P/B-luvut ovat 1,5x ja 1,4x.

”Varsinkin tasepohjainen arvostus saa meidät varovaiselle kannalle, sillä P/B-luku on noussut jo hyvin selvästi Cramon pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolelle (vuosien 2008 – 2014 keskiarvo on 1,0x). Nykyisellä liiketoimintaportfoliolla Cramon taloudellisten tavoitteiden mukainen 12 %:n oman pääoman tuottoprosentin (ROE-%) saavuttaminen on osoittautumassa ylitsepääsemättömän vaikeaksi”, Inderes toteaa.

Inderes odottaa lähivuosien ennusteissaan oman pääoman tuoton pysyvän noin 10 prosentin tasolla tai hieman alle. ”Mielestämme Cramoa pitäisi hinnoitella selvästi lähemmäs oman pääoman kirja-arvoa heikon pääoman tuoton vuoksi (vuosien 2008-2014 ROE-% on vain 3,8 %)”, Inderes toteaa.

Inderesin aiempi suositus Cramolle oli lisää. Osakkeen tavoitehinnaksi Inderes arvioi 16 euroa.

Kommentoi
Ylös
>