Markkinakommentit

Kehittyvien markkinoiden kasvu loppuvuonna alimmillaan

Filippiinit-kehittyvät-markkinat-042015

Viiden epävarman kasvun vuoden jälkeen kehittyvien talouksien riskit alkavat tasoittua.

Näin uskoo NN Investment Partnersin (entinen ING Investment Management) Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Market Strategist.

Kasvun globaalit esteet säilyvät, mutta eivät lisäänny kehittyvillä markkinoilla. Mikäli Kiinassa ei tapahdu yllätyksiä, kehittyvien markkinoiden kasvun pitäisi olla alimmillaan kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana.

Kiinan kysynnän hidastuminen on rakenteellista ja lisää jatkossakin painetta kehittyvien markkinoiden kaupalle. Korjausliike asuntomarkkinoilla kuitenkin hidastuu, ja taloudellinen elvytys on alkanut. Yhdysvaltojen rahapolitiikan normalisoituminen uhkaa markkinoiden pääomavirtoja, mutta Euroopan keskuspankin osto-ohjelma on tukenut globaalia tuottojen etsintää. Tässä tilanteessa kehittyvien markkinoiden keskuspankit näkevät mahdollisuuksia laskea korkojaan.

Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Market Strategist, NN IP (entinen ING IM): “Velkaantumisen nopea kasvu on luonut makrotason epätasapainoa ja lisännyt järjestelmien haavoittuvuutta. Näin ollen päättäjien muun muassa Indonesiassa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa on pitänyt ryhtyä toimiin. Erityisesti Indonesiassa makrotason epätasapaino on vähentynyt keskuspankin pysyttyä suhteellisen varovaisena ja presidentti Joko Widodon hallituksen poistettua polttoaineiden tukiaisia. Tämä on mahdollistanut valtion sijoitukset infrastruktuuriin.”

Myös Etelä-Afrikassa on näkynyt merkkejä paremmasta talouskasvusta, yritysten vahvasta tuloskasvusta, kauppaehtojen paranemisesta ja hallituksen talouskurin tiukentumisesta.

Bakkum jatkaa: ”On muitakin lupaavia alueita. Meksiko on yksi niistä harvoista markkinoista, joilla kasvu on positiivista. Tämä kertoo ennen kaikkea Yhdysvaltojen suuresta merkityksestä Meksikon taloudelle ja toisaalta Meksikon vähäisestä herkkyydestä Kiinan tilanteelle. Siksi ylipainotamme Meksikoa.”

ING IM uskoo, että vahvat tulokset ja vakaat pääomavirrat ovat tällä hetkellä tärkeimmät syyt suosia Filippiinien markkinoita. Intiassa uudistuksilla ja tiukemmalla talouskurilla on ollut positiivisia vaikutuksia maan kasvunäkymiin, joita tukevat myös matalammat öljyn hinnat. Egyptissä kasvu on palautunut ennen vuotta 2011 vallinneelle tasolle lähinnä paremman talouden hallinnan ja alhaisemman poliittisen riskitason johdosta.

Talouden paremmat puitteet voivat kompensoida tilapäisesti rakenteellisten muutosten puutetta, mutta kehittyvien markkinoiden valuutat pysyvät haavoittuvaisina. Valuuttojen tarvitsee todennäköisesti heikentyä lisää tukeakseen uudistuksia, jotka vähentävät makrotason epätasapainoa ja luovat kasvumoottoreita tulevaisuutta varten.

Lähde: Viestintätoimisto Cocomms Oy.

Kommentoi
Ylös
>