Markkinakommentit

Korkosijoittaja, näiltä markkinoilta odotettavissa hyvää tuottoa

High yield -markkinoilta voi odottaa noin 7-8 prosentin tuottoa pitkällä aikavälillä, arvioi LähiTapiola Varainhoito.

High-yield -lainoilla tarkoitetaan yritysten liikkeelle laskemia joukkolainoja, joiden tuotto-odotus on korkea yhtiöiden heikon luottokelpoisuuden vuoksi.

High yield -lainojen sekä kehittyvien korko-markkinoiden tarjoama juokseva tuotto on LähiTapiola Varainhoidon näkemyksen mukaan nykyoloissa houkutteleva. Tästä syystä Varainhoito pitää riskipitoisimmat korko-omaisuuserät lievässä ylipainossa.

LähiTapiolan mukaan korkosijoittamisessa markkinoiden absoluuttiset tuottotasot globaaleilla high yield -markkinoilla ovat 6-7 prosentin haarukassa.

Myös high-yield -lainojen riskit ovat pysyneet siedettävällä tasolla, sillä korkean luottoriskin yhtiöiden konkurssitodennäköisyydet ovat pysyneet hyvin alhaisina. ”Tässäkin keskuspankkien nollakorkopolitiikasta johtuva, historiallisesti alhainen korkotaso on auttanut asiaa. High yield -markkinoiden yleinen toimintaympäristö on siis kohtuullisen hyvä”, LähiTapiola toteaa.

LähiTapiolan mukaan tällä hetkellä suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltain talouskasvun mahdolliseen hidastumiseen.

”Samanaikaisesti Yhdysvaltain keskuspankki on hiljalleen siirtymässä kiristävämpään rahapolitiikkaan. Heikkenevä kysyntä ja rahoituskustannusten nousuun liittyvä epävarmuus saattavat heijastua yritysten tulosnäkymiin sekä siihen, miten sijoittajat arvioivat näiden yritysten luottoriskejä”, LähiTapiola toteaa.

Kommentoi
Ylös
>