Osakeanalyysit

Biomateriaalit suuri mahdollisuus metsäyhtiöille

Lähde: UPM OyJ

Lähde: UPM OyJ

Paperiliiketoiminta tuottaa Stora Ensolle kuin UPM-Kymmenelle vahvaa kassavirtaa, jonka avulla ne voivat viedä muita kehityshankkeita eteenpäin. Lupaavia mahdollisuuksia tuovat muovin korvaavat puupohjaiset tuotteet sekä biokemikaalit.

”Viime aikoina varsinkin sellu ja pakkausmateriaalit ovat kehittyneet suotuisasti, mutta pinnan alla kuplii laajempi muutos”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

Nordean mukaan metsäyhtiöt ovat laajalla rintamalla kamppailemassa fossiilipohjaisia tuotteita vastaan puupohjaisilla tuotteilla, joiden avulla on tarkoitus korvata niin polttoaineita kuin kemikaaleja, mutta varsinkin muovia. ”Muovia korvataan jo nyt puupohjaisilla tuotteilla yhä laajemmassa mittakaavassa varsinkin pakkausmateriaaleissa, mutta myös muissa yhteyksissä mm. komposiittimateriaalien muodossa. Tulevaisuudessa suunnitelmat ovat vielä paljon kunnianhimoisempia”, pankki toteaa.

Muovin ympäristöhaittojen vuoksi paine päästä eroon muovista kasvaa. Lisäksi muovin kysyntä kasvaa jatkuvasti niin väestönkasvun, keskiluokkaistumisen, kaupungistumisen kuin verkkokaupan kasvun myötä – ja tämä lisää paineita korvata muovi biomateriaaleilla, Nordea toteaa. Pankin mukaan esimerkiksi EU-tasolla pyritään edistämään muovipussien käytöstä luopumista puupohjaisilla vaihtoehdoilla.

Myös biokemikaalit ovat metsäyhtiölle pidemmällä tähtäimellä merkittävä mahdollisuus.

”Myös tässä on kyseessä fossiilisten materiaalien korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla, mutta skaala on paljon suurempi. Öljypohjaisia kemikaaleja käytetään muovin lisäksi hyvin laajalti mm. maaleissa, liimoissa, lääkkeissä ja keinokuiduissa”, Nordea toteaa.

Biokemikaalien kehittämisessä ollaan vielä tutkimusvaiheessa, ja kestää vielä kauan ennen kuin näistä saadaan merkittävää liiketoimintaa metsäyhtiöille, Nordea toteaa. Kuitenkin jo nyt Stora Enson Sunilan tehtaalla otetaan kuluvan vuoden aikana kaupalliseen käyttöön ligniinin talteenottolaitos. Puun ligniiniä voidaan käyttää raaka-aineena liiman valmistuksessa.

Nordean mukaan suuri kysymys kaikille näille uusille tuotteille on se, kuinka hyvin ne onnistuvat valtaamaan jalansijaa. ”Vaikka niiden ympäristöedut ovat selviä suhteessa fossiilisiin vaihtoehtoihin, on kustannustaso silti suurin kysymysmerkki. Jatkuvan kehitystyön ja kasvavien tuotantomäärien kautta kustannuskilpailukykyä on kuitenkin mahdollista vahvistaa.”

Kommentoi
Ylös
>