Markkinakommentit

Front: Osakemarkkinoilla edessä raju korjausliike

EKP:n likviditeettiohjelma varmistaa, että OECD-maiden rahoitusmarkkinat ajautuvat epätasapainoon ja korjausliike tulee aikanaan rajuna, arvioi varainhoitoyhtiö Front.

Frontin arvion mukaan sijoitusmarkkinoilla ollaan nyt vahvan noususyklin loppuvaiheessa. Tästä merkkinä ovat korkotuottojen mataluus, yksityissijoittajien vahva luottamus osakemarkkinoihin ja listautumisaktiviteetin kasvu.

Nyt on siis vaarana osakkeiden hintakupla, jota sijoitusammattilaiset eivät osaa odottaa. Näin Front toteaa kevään sijoitusstrategia -raportissaan:

Syystä tai toisesta rahoitusmarkkinoilla toimivien ammattilaisten on aina ollut vaikea analysoida ja havaita osakemarkkinoiden hintakuplia. Valtaosa osaketutkimuksesta tehdään yhtiötasolla, joten on selvää, että yksittäistä yhtiötä analysoiva analyytikko ei voikaan nähdä ”metsää puilta”. Nk. teknokuplan aikana 2000-luvun alussa ja ennen Finanssikriisiä 2007 markkinoilla ei nähty tilanteen vaarallisuutta, vaan kesti pitkään ennen kuin perusteet pitempiaikaiselle kurssilaskulle hyväksyttiin.

Aivan samalla tavalla tällä hetkellä vahvat osakemarkkinatuotot ovat Frontin mukaan lisänneet sijoittajien luottamusta positiiviseen kehitykseen ja sen jatkumiseen.

”Sijoittajien on vaikea ”hypätä pois”, kun kurssinousu näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan… Kuplista varoittavat ovat tavallaan väärässä aina siihen asti, kunnes markkinat kääntyvät trendinomaiseen laskuun”, Front toteaa.

Varainhoitoyhtiön mukaan tällä kertaa osakekupla syntyy nimenomaan poikkeuksellisen keveän rahapolitiikan vuoksi, joka on globaalia. ”Keskuspankkien paineet reaalitalouden (kasvu ja työllisyys) tukemiseksi ovat niin suuret, että riski rahoitusmarkkinoiden ajautumisesta epätasapainoon on merkittävä.”

Yksityinen (netto)säästäminen tulee varainhoitoyhtiön mukaan edelleen vähenemään tänä ja ensi vuonna kohti tasoa, joka ruokkii pörssikurssien nousua kestämättömälle tasolle.

Kaiken kukkuraksi osakkeiden arvostus on noussut jo varsin korkeaksi. ”Suhdannekehityksen tulisi vahvistua merkittävästi, yritysten marginaalien tulisi säilyä korkealla tasolla ja palkkojen ym. kustannusten ei tulisi nousta, jotta arvostukset olisivat perusteltuja”, Front päättelee.

Sijoittajien vaihtoehdot ovat vallitsevassa tilanteessa vähäiset.

”Lopulta monelle osakesijoittajalle jää ainoaksi syyksi sijoittaa osakkeisiin se, että korkosijoitusten tuotto-odotus on niin tavattoman alhainen. Frontin näkemyksen mukaan tämä on huonoin peruste osakesijoituksille.”

1 kommentti
 • Tapio Haavisto sanoo:

  Korjausliikkeellä
  ymmärretään yleensä osakkeiden yli 10 prosentin tippumista melko nopeasti
  yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. Mutta ennustajaksi asettuminen on aina vaarallista,
  kuten nimimerkki Frontinkin osalta näyttää olevan. Raju korjausliike on toki
  mahdollinen, mutta markkinat osaavat yllättää arvaamattomilla tavoillaan. Entäs
  jos nyt ollaankin liukumassa alaspäin tai peräti ylöspäin hitaasti mutta
  varmasti?

  Kun katsotaan osakemarkkinoiden
  viimeaikaisia liikkeitä eli tuottoja 3 kuukautta taaksepäin, ollaan nyt juuri
  toukokuun lopussa tultu alaspäin koko ajan ainakin Euroopassa (EKP:n elvytyksestä
  huolimatta).

  Toukokuussa globaalit osakemarkkinat tippuivat (DJ World
  Index) noin 1,6 %, Helsingin 25 vaihdetuimman osakkeen indeksi tippui 2,8 % ja
  Saksan 30 vaihdetuimman osakkeen indeksi tippui noin 3,4 %. Lähes romahduksesta
  voidaan puhua ”raaka-ainemaiden” kuten Brasilian pääindeksin osalta, kun sen
  osakkeet olivat tippuneet kuukaudessa 7,4 % ja Etelä-Afrikassa peräti 7,8
  %. Toisaalta vakaissa maissa, kuten
  USA:ssa osakkeet (S&P500) ovat ”ylihinnoista” huolimatta nousseet noin
  prosentin verran toukokuun aikana.

  Maailman osakemarkkinoista ei voida yksikäsitteisesti
  sanoa kovinkaan paljoa yksikäsitteisen selvää, samoin niiden tulevien
  liikkeiden ”ennustaminen” on lähes toivotonta puuhaa.

  Kaiken kaikkiaan voidaan arviota ”osakemarkkinoilla
  edessä raju korjausliike” pitää ylimitoitettuna, koska ”korjausliikkeitä” on jo
  käynnissä ja saattaa tulla lisää, tai sitten markkinat vain ”liukuvat” hitaasti
  alas tai ylös koskaan tekemättä selvää korjausliikettä? Tällaiset radikaalit arviot ovatkin vain
  pelottelua, jota jotkut uskovat mutta useimmat eivät usko.

 • Ylös
  >