Osakeanalyysit

Onko Oriola-KD mahdollinen ostokohde?

Handelsbankenin mukaan Oriola-KD:lla on harvinainen valikoima hyviä ominaisuuksia jotka tekevät siitä mahdollisen ostokohteen.

Handelsbanken antaa Oriola-KD:lle ostosuosituksen ja tavoitehinnan 5 euroa. ”Pidämme Oriolasta yhtiönä defensiivisyyden, vakaan kassavirran ja tuloskasvunvuoksi. Uskomme, että nämä yhdistettynä alhaiseen velkaisuuteen ja Suomen ja Ruotsin vahvaan markkina-asemaan, tekevät yhtiöstä potentiaalisen ostokohteen”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Mahdollisen ostajan kiinnostusta lisää Oriolan vahva kassavirta. Oriolan vapaa kassavirta on noin 6,5 prosenttia yhtiön markkina-arvosta. Handelsbankenin mukaan investoinnin takaisinmaksuaika mahdolliselle ostajalle nettokassavirralla olisi alle 15 vuotta. Teolliselle toimijalle mahdollisten synergioiden synnyttämänä takaisinmaksu aika olisi jopa alle 10 vuotta.

Handelsbanken odottaa yhtiön tuloksen ja kassavirran kasvavan seuraavina vuosina, mikä poikkeaa monista vahvaa kassavirtaa tuottavista yhtiöistä. Kasvun taustalla on pankin mukaan odotus marginaalien kasvusta Ruotsin vähittäismyynnissä, jossa marginaalit ovat selvästi pitkän tähtäimen potentiaalisen tason alapuolella.

Kassavirran lisäksi Oriolan houkuttelevuutta lisää myös alhainen velkaisuus, liiketoiminnan maantieteellinen hajautus ja vahva markkina-asema.

”Yhtiöllä on 39-46 % markkinaosuus Ruotsin ja Suomen lääkealan tukkumarkkinoista ja tuottoisalla Ruotsin vähittäismarkkinalla yhtiö on toiseksi suurin yksityinen toimija noin 21 % markkinaosuudellaan”, Handelsbanken toteaa.

Yhtiö olisi pankin mielestä mielenkiintoinen kohde saksalaiselle Celesiolle, jolla on vahva asema Euroopassa mukaan lukien Tanska ja Norja, mutta vain kolmen prosentin osuus Ruotsissa. ”Mielestämme Celesio on Ruotsissa liian pieni tullakseen todella kannattavaksi. On todennäköistä, että he joko laajentuvat tai karsivat toimintojaan Ruotsissa.”

Kommentoi
Ylös
>