Rahastotietoa

Sijoitusrahastot kasvaneet alkuvuonna ennätysvauhtia

Suomeen rekisteröityjen sijoiturahastojen yhteenlaskettu tase nousi kaikkien aikojen ennätykseen.

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 10,6 miljardia euroa ja oli maaliskuun lopussa 96,7 miljardia euroa, kertoo Suomen Pankki tiedotteessaan.

Samalla rahastojen yhteenlaskettu tase ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljardia euroa.

Suomen Pankin mukaan rahastopääoman kasvusta merkittävin osuus, 4,4 miljardia euroa, oli seurausta rahastojen sijoitusten hintamuutoksista. Taustalla oli ennen kaikkea osakkeiden hintojen voimakas nousu Suomessa ja muissa Euroopan maissa.

Suorien osakesijoitusten osuus hintamuutoksista oli 2,6 miljardia euroa. Osakekurssien nousu heijastui myös rahastojen toisiin rahastoihin tekemiin sijoituksiin, joissa hintamuutokset olivat yhteensä 1,3 mrd. euroa.

Hintamuutosten lisäksi euron heikentyminen kasvatti muissa valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltain dollareissa, noteerattujen sijoitusten arvoa yhteensä 2,7 mrd. euroa.

Arvonmuutosten ohella Suomeen rekisteröityihin rahastoihin virtasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös uutta pääomaa merkittävästi eli nettomääräisesti 3,7 miljardia euroa.

Eniten nettomerkintöjä tekivät kotitaloudet, noin 1,2 mrd. euroa. Suorien rahastosijoitusten lisäksi kotitalouksien pääomia kanavoituu rahastoihin mm. vakuutusyhtiöiden tarjoamien sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Rahastotyypeistä selvästi eniten uusia sijoituksia keräsivät korkorahastot, nettomääräisesti 3,4 miljardia euroa.

Kommentoi
Ylös
>