Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö: Useat tekijät tukevat osakemarkkinoita

Varainhoitoyhtiö Front ei usko, että vielä olisi pitkäaikaisen ja merkittävän osakemarkkinoiden korjausliikkeen aika.

Huhti-toukokuussa tapahtunut osakemarkkinoiden korjausliike voidaan Frontin mukaan tulkita kahdella tavalla. Korjausliike voidaan joko nähdä tilapäisenä korjausliikkeenä huomattavan voimakkaan osakekurssien nousun jälkeen tai se voi olla alku pitempiaikaiselle korjausliikkeelle. Jälkimmäisessä tapauksessa korjausliike olisi seurausta arvopapereiden korkeasta arvostustasosta ja osakekuplan puhkeamisesta, Front toteaa kuukausikatsauksessaan.

Suomessa sijoittajien käsitys saattaa varainhoitoyhtiön mukaan painottua enemmän jälkimmäiseen, sillä tämän kevään aikana asiaa on pohdittu aiempaa enemmän ja varsin arvovaltaisella tasolla.

Frontin mukaan suomalaisten mielipiteet ovat nyt turhankin synkät.

”Toki Frontinkin arvioissa arvopaperimarkkinoiden keskipitkän aikavälin riskejä on arvioitu ja korostettu useaan otteeseen, mutta emme näe, että pitkäaikainen ja merkittävä korjausliike käynnistyisi juuri nyt, toukokuussa 2015”, Front toteaa.

Osake- ja korkomarkkinoiden nousua tukevat tekijät ovat varainhoitoyhtiön mukaan edelleen olemassa.

Front mainitsee esimerkiksi keskuspankkien rahapolitiikan, joka jatkuu keveänä ja varsinkin EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman seurauksena likviditeetti lisääntyy edelleen merkittävästi.

Lisäksi suhdannekuva on selvästi vahvistunut maailmantalouden osalta viime vuoteen verrattuna ja energiahintojen lasku tukee kulutusta ja investointeja merkittävästi Etelä- ja Itä-Aasian maiden sekä Euroopan osalta.

Frontin mukaan myös Yhdysvallat hyötyy energiahintojen laskusta, sillä esimerkiksi inflaatiopaineet ja tarve kiristää rahapolitiikkaa ovat vähentyneet tuntuvasti syksyn jälkeen.

”Ennen kaikkea tärkeimmällä osakemarkkinalla, Yhdysvalloissa, yksityinen säästäminen ei ole vielä laskenut niin alhaiselle tasolle, jossa reaalitalouden suhdanteet, arvopapereiden hinnat, korot ym. on ”pingotettu” äärimmilleen ja osakekurssien voimakasta ja pitkäaikaista korjausliikettä alaspäin ei voida välttää (Vrt. 2000 ja 2007)”, Front toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös