Osakeanalyysit

Rakennusyhtiö YIT:n näkymät parantuneet

Nordean mukaan ruplan kuluvan vuoden selvä vahvistuminen on poistanut suurimmat huolet YIT:n taseen tilasta.

Nordean mukaan YIT:llä on osa pääomastaan ruplamääräisenä, joten ruplan kehitys näkyy suoraan euromääräisen pääoman arvossa.

Kysyntätilanne on kuitenkin yhä heikohko niin Suomessa kuin Venäjällä. ”Venäjällä valtio on kuitenkin lisännyt asuntomarkkinoiden tukia (mm. lainatukien avulla) ja asuntolainojen korkotaso on tällä hetkellä monesti jopa matalampi kuin viime vuonna. Tämän odotetaan tukevan asuntomarkkinoita ennen pitkää”, Nordea toteaa markkinakommenteissaan.

Suomessa rakentaminen on ollut heikolla tasolla jo joitakin vuosia, mutta Nordea uskoo asuntoaloitusten kääntyvän tänä vuonna kasvuun. ”Tällä hetkellä YIT myy poikkeuksellisen suuren osan tuotannostaan sijoittajille, mikä heikentää projektien kannattavuutta. Kysynnän parantuessa sijoittajien osuuden kaupoista voidaan odottaa pienenevän, minkä pitäisi näkyä parempana kannattavuutena”, pankki toteaa.

YIT:n osakekurssi lähti vuoden 2013 alussa rajuun laskuun – kurssi laski lähes 14 eurosta alle viiteen euroon viime vuoden vaihteessa. Kuluvan vuoden aikana kurssi on hitaasti kivunnut seitsemän euron tuntumaan.

Toteutuneella viimeisimmän 12 kuukauden tuloksella laskettu P/E-kerroin on nyt noin 14, mikä on alle viiden vuoden keskiarvon 18.

Analyytikot eivät ole järin ihastuneita YIT:stä. 11 analyytikosta vain yksi antaa yhtiön osakkeelle Osta-suosituksen. Viisi analyytikkoa antaa Pidä-suosituksen ja kaksi kehottaa myymään YIT:n osakkeet. Suositukset ovat kuitenkin hieman kohentuneet viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Kommentoi
Ylös
>