Rahastotietoa

Sijoitusrahastojen pääomat ensi kerran yli 100 miljardin euron

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi ensi kertaa yli 100 miljardin euron.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuun aikana nettomääräisesti 3,8 miljardia euroa uutta pääomaa, kertoo Finanssialan Keskuslitto tiedotteessaan.

Suuret nettomerkinnät kohdistuivat lähinnä kuun aikana avattuihin uusiin erikoissijoitusrahastoihin.

Eniten uutta pääomaa kertyi FK:n mukaan yhdistelmärahastoihin, joihin sijoitettiin 3,2 miljardia euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 324 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 284 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista sen sijaan lunastettiin 48 miljoonaa euroa.

FK:n mukaan osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät kohdistuivat globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 396 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen toukokuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 41,8 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi toukokuussa globaalisti sijoittaviin korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 117 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 141 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>