Makrotalous

Suomen työttömyysaste jo lähes 12 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 toukokuussa 324 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli 11,8 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 10,7 prosenttia. Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti vuoden muita kuukausia korkeampi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa työttömien määrää ja työttömyysastetta.

Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi. Alla oleva kuvaaja osoittaa että työttömyysasteen trendi on ollut jo pitkään nouseva.

Suomi-työttömyysaste-062015

Lähde: Tilastokeskus.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,0 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 67,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 toukokuussa 324 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 168 000 ja naisia 156 000 henkeä. Työttömien naisten määrä kasvoi 28 000 hengellä, kun taas työttömien miesten määrä pysyi ennallaan edellisvuoden toukokuuhun verrattuna.

Työttömyysaste oli toukokuussa 11,8 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 11,9 ja naisten 11,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,7 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>