Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö laittoi osakkeet alipainoon Kreikan takia

LähiTapiolan pääekonomistin mukaan Kreikan neuvotteluiden tulos näkyy käytännössä osakemarkkinoiden heikkoutena, Välimeren lainojen korkoerojen kasvuna ja euron heikkenemisenä.

Pääekonomisti Jari Järvisen mukaan ruroalueen näkökulmasta suurin riski liittyy Grexitin mukanaan tuomaan tartuntaan muihin Välimeren maihin. ”Espanjan, Italian ja Portugalin korkoerojen leveneminen vaikeuttaisi näiden maiden elpymistä. Kreikan mahdollinen euroero antaisi askelmerkit myös muille maille ongelmatilanteissa. Euroalue kestäisi Kreikan euroeron, mutta ei enää Italian euroeroa”, Järvinen toteaa kirjoituksessaan LähiTapiolan sivuilla.

Sijoittajan näkökulmasta tilanne on Järvisen mukaan lyhyellä aikavälillä haastava, koska riski hinnoitellaan uudelleen markkinoilla ja kaikki riskilliset omaisuusluokat kärsivät. Sen sijaan voittajia ovat ydinmaiden valtionlainat sekä dollari ja jeni.

LähiTapiola Varainhoidon sijoitusstrategiassa Kreikan tilanteen kärjistyminen on otettu huomioon.

Varainhoitoyhtiö laski toukokuussa osakkeet alipainoon ja nosti käteisen ylipainoon. Omaisuusluokkien sisällä LähiTapiola laittoi sykliset osakemarkkinat ja korkeariskiset korkosijoitukset (High Yield ja kehittyvät korkomarkkinat) alipainoon. Lisäksi dollari ja jeni toimivat turvasatamia kriisitilanteissa.

Kreikan tilanteen kärjistyminen ei itsessään kuitenkaan vaikuta varainhoitoyhtiön taktiseen allokaatioon. ”Sijoitusstrategiamme nojaa suhteelliseen arvostukseen, sykliseen näkymään ja momentumiin. Sen sijaan välillisesti Kreikan tilanteen kärjistyminen vaikuttaa sijoitusstrategiaamme momentumin heikkenemisen kautta. Seuraamme tilannetta ja valmistaudumme keventämään riskejä edelleen, mikäli momentum heikkenee riittävästi”, Järvinen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>