Valuuttakurssit

Euron valuuttakurssimuutokset hämmästyttävät – tässä selitys

Euron vaihtokurssi suhteessa dollariin on käyttäytynyt Kreikka-kriisissä yllättävällä tavalla.

Kreikan kriisin kärjistyminen on nostanut euron arvoa dollareissa ja vastaavasti hyvät uutiset ovat laskeneet euron arvoa.

Euron kurssikehitys on ollut juuri päinvastaista kuin eurooppalaisten osakkeiden. Eli osakekurssien laskiessa euro on vahvistunut.

Nordea antaa euron valuuttakurssimuutoksille selkeän selityksen.

Pankin mukaan yksi selitys tälle on niin kutsuttu carry trade -kaupankäynti.

”Yksinkertaistetusti tässä strategiassa matalan korkotason eurolainoja on sijoitettu niiden maiden valuuttaan, joissa korkotaso ja tuottopotentiaali ovat korkeammat. Yhdysvallat on ollut otollinen kohdemaa, koska Fedin koronnoston lähestyminen lisää odotuksia jenkkikorkojen nousulle”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Carry trade on Nordean mukaan kuitenkin riskialtis sijoitustapa. Siksi se on myös hyvin herkkä reagoimaan Kreikan aiheuttamaan globaaliin riskinottohalukkuuden muutoksiin. ”Kun Kreikka-riskit ovat kasvaneet, carry trade sijoittajat ovat vaihtaneet dollareita euroiksi ja maksaneet lainansa takaisiin. Tuloksena on ollut vahvistunut euro”, Nordea toteaa.

Nordean mukaan riskinottohalukkuuden lasku on myös painanut euro-osakkeita, joten euro-osakkeiden ja euron välille on syntynyt tästä syystä negatiivinen korrelaatio. ”Eli kun euro on vahvistunut, osakkeiden arvo on laskenut. Niiden välillä ei kuitenkaan välttämättä ole syy-seuraus-suhdetta”, Nordea toteaaa.

Pitemmällä aikavälillä Kreikan ongelmien mahdollinen kärjistyminen entisestään saattaa kuitenkin luoda laskupaineita euroon. Pidemmällä aikavälillä nimittäin euron valuuttakurssiin vaikuttavat muut tekijät – tällainen voi olla esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin mahdollinen koron nosto, Nordea toteaa.

”Siinä tapauksessa perinteinen markkinadynamiikka palaisi: huonot uutiset euroalueelta heikentäisivät euroa”, Nordea toteaa.

Kommentoi
Ylös
>