Asunnot ja kiinteistöt

Asuntosijoittaja, huomioi sijoitusasunnon ennakkotarkastus

Asuntosijoittajan harkitessa sopivan sijoituskohteen ostamista tulee hänen ennen asunnon ostamista huomata tietyt hänelle asetetut vastuut.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan käytetyn asunnon ostamista ja nimenomaan asunto-osakkeiden ostamista, eikä uuden asunnon kauppaa tai kiinteistökauppaa. Yksi merkittävä vastuu käytetyn asunnon kaupassa ostajalle on asunnon ns. ennakkotarkastus. Samasta asiasta voidaan puhua myös ostajan selonottovelvollisuutena.

Mitä ostajan selonottovelvollisuus tarkoittaa?

Idea selonottovelvollisuudessa on siinä, että asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen asuntokauppaa solmiessaan. Mikäli ostaja jättää käyttämättä ilman hyväksyttävää syytä myyjän tarjoaman tilaisuuden tarkastaa asunto, ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, joka tuossa tarkastuksessa olisi tullut huomata. Toisin sanoen asuntosijoittajalle on todella tärkeää tarkastaa asunto, jonka hän on aikeissa ostaa.

Mitä vanhempi asunto – sitä huolellisempi on oltava

Asuntosijoittajana ostajan on syytä myös huomata, että mitä vanhemmasta asunnosta on kysymys, sitä enemmän ostaja voi olettaa ostettavassa huoneistossa olevan vikoja ja puutteita, jolloin ostajan odotetaan myös tarkastavan huoneiston perusteellisemmin ja huolellisemmin kuin esimerkiksi uudehkon huoneiston kohdalla. Siihen, kuinka perusteellista tarkastusta ostajalta voidaan odottaa, vaikuttaa myös se, minkäikäinen huoneisto on ja mikä on asunnon yleiskunto.

Myyjän antamien tietojen tarkastaminen ja teknilliset toimenpiteet

Ostaja ei ole kuitenkaan velvollinen ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä tarkastamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä, eikä ostajan tarvitse myöskään ulottaa tarkastusta koskemaan seikkoja, joiden tutkiminen edellyttäisi erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavallisuudesta poikkeavia järjestelyjä.

Teknisiä toimenpiteitä tai muita tavallisuudesta poikkeavia järjestelyitä, joihin ostajan ei siis ole tarvetta ryhtyä ilman erityistä syytä, on esimerkiksi pinta-ala-, lämpö- tai kosteusmittaukset sekä erilaisten tarpeistoesineiden kuten lieden tai jääkaapin toimintakunnon tarkastaminen.

Myyjän vastuu tiedossaan olevista virheistä

Myyjä ei silti voi välttää vastuuta tiedossaan olevista virheistä sillä perusteella, että hän kehottaa ostajaa erityiseen tarkastukseen. Siksi tarkastuskehotus, jonka myyjä antaa, voi koskettaa vain sellaisia seikkoja, joista myyjällä ei ole varmaa tietoa.

Ostajan selonottovelvollisuus ei myöskään rajoita ostajan oikeuksia niissä tapauksissa, joissa myyjä toimii törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Varmistu asunnon sopivuudesta sijoitussalkkuusi

Joka tapauksessa asuntosijoittajan on ostajan selonottovelvollisuuden näkökulmasta erittäin tärkeää pyrkiä asunnon tarkastamisen avulla varmistumaan siitä, että kohde on sellainen, joka kannattaa ottaa osaksi omaa sijoitusportfoliota.

Kirjoittaja Niko Laukkonen on lakimies ja työskentelee perustamassaan yrityksessä eLakitoimisto. Lisätietoja saat osoitteesta www.elakitoimisto.com. Lisäksi hän ylläpitää sopimuspohja.com-palvelua.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös