Kumppaniblogit

Kiinan myrskyaallot leviävät sijoitusmarkkinoilla

kurssiromahdus-kriisi-082015

Kiinan yllättävän devalvaation jälkimainingeissa markkinat keskittyivät kehittyvien markkinoiden yleiseen haavoittuvuuteen. Epävarmuus Kiinan suhteen kasvaa, ja tämän aiheuttamat aallot etenevät muuallekin kuin muille kehittyville markkinoille.

Aallot vaikuttavat myös tarjonnan ja kysynnän odotuksiin raaka-ainemarkkinoilla ja vaativat veronsa monilta muilta globaalin talousjärjestelmän osilta. Kiinan tulevaisuuden muuttuville näkymille ovat herkimpiä energiaan tai raaka-aineisiin liittyvät omaisuuslajit sekä vientipainotteiset kehittyneet markkinat, kuten Saksa tai Japani.

Merkittävän kauan jatkunut kasvuvireen lasku ja rakennemuutosten viivästyminen ovat tärkeimmät haasteet Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien näkymille. Kasvun heikkous on osittain seurausta makrotalouden epätasapainon kehittymisestä kehityvillä markkinoille ja etenkin luotoista, joita on nyt purettava. Samat epätasapainon aiheuttajat ovat toisaalta lisänneet paineita ryhtyä uudistuksiin.

Rakenneuudistuksia tarvitaan selvästi monilla alueilla. Vientivetoisesta kasvumallista pitäisi siirtyä kulutus- ja palvelupohjaiseen kasvuun, instituutioiden verkostoa tulisi parantaa vähentämällä klientelismiä ja lisäämällä päätöksenteon itsenäisyyttä, kilpailukykyä olisi kohennettava tuote- ja työmarkkinoilla ja välistävedon (rent-seeking) mahdollisuuksia pitäisi vähentää tehostamalla valvontaa ja sääntelyä. Nämä ovat joitakin tärkeimpiä kehittyvien markkinoiden uudistamislistalla, mutta eri maissa menyystä voidaan joutua kokoamaan erilaisia aterioita.

Kiinan tapauksessa tarvittaisiin monia näistä uudistuksista nykyisten taloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi, mutta päätöksentekijöiden heikkenevä uskottavuus on pikemminkin heittänyt lisää bensaa liekkeihin. Kun markkina on pohjimmiltaan herkästi haavoittuva, päätöksentekijöiden uskottavuus voi olla ratkaiseva tekijä, sillä se vaikuttaa vahvasti negatiivisen kierteen syntymisen riskiin. Jos valuutta-, joukkolaina- ja osakemarkkinoilla päädytään myyntilaidalle poliittisten päättäjien uskottavuuden vähenemisen takia, taloudelliset olosuhteet Kiinassa ja kehittyvillä markkinoille tiukentuvat. Samalla kasvunäkymät joutuvat yhä pahempaan vastatuuleen.

Tämä on selvä esimerkki siitä, miten talouden perustekijöiden ja markkinoiden väliset seuraussuhteet ovat muuttuneet: talouden näkymät voivat riippua markkinoiden käyttäytymisestä eikä toisin päin. Tämän vuoksi maailman talousjärjestelmä on monimutkainen ja mukautuva järjestelmä. Kaikki tämän valtavan verkoston eri osaset vaikuttavat toisiinsa, ja niiden väliset syysuhteet voivat vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Tuloksena voi olla polkuriippuvainen järjestelmä, joka heijastaa lähinnä makrotalouden perustekijöitä, mutta joka mukautuu ajan mittaan uusiin, nouseviin markkinavoimiin.

Tällaisessa maailmassa on vaikeaa määrittää, milloin markkinoiden volatiilisuuspuuska rauhoittuu. Markkinoiden valitsemaa polkua määrittää osittain se, missä määrin markkinoilta reaalitalouteen tuleva palaute muuttaa kasvunäkymiä, ja näkymistä itsestään on tullut riippuvaisia nykyisen markkinamyllerryksen jatkuvuudesta. Syysuhteet eivät voi ainoastaan muuttua, vaan ne voivat viedä molempiin suuntiin samanaikaisesti. Se, kumpaan suuntaan virtaava taloustieto on painavampaa, määrittää koko järjestelmän tulevan tilan.

Tämä on monimutkaista ja hämmentävää. Se myös korostaa tarvetta analysoida markkinaa ja sen toimijoiden käyttäytymistä. Kun tarkastellaan kehittyviä markkinoita ja hyödykkeiden volatiilisuutta viime viikkoina, on merkille pantavaa, miten laajaa konsensus markkinoilla on. Sijoittajakyselyt osoittavat, että alipaino kehittyvien markkinoiden osakkeissa, hyödykkeissä ja energiasegmenteillä on lähellä ennätyslukemia. Teknisesti monet näistä omaisuuslajeista on jo ”ylimyyty”-tasolla.

Yleensä tällaiset mittarit saavat vastavirtasijoittajat liikkeelle, joten lyhyen aikavälin nousu pohjalta näissä markkinasegmenteissä ei ole mahdoton. Tilanteen kestoa on myös vaikea arvioida. Jotkin Kiinan ja kehittyvien markkinoiden aaltojen aiheuttamat muutokset perustekijöihin voivat ilmestyä kummittelemaan markkinoilla keskipitkällä aikavälillä. Meille sijoittajien käyttäytyminen on vain syy olla lisäämättä alipainoa kehittyvillä markkinoilla ja hyödykkeille alttiilla alueilla. Pidämme korkospreadit ja hyödykkeet keskitason alipainossa ja pidämme alipainon kehittyvien markkinoiden osakkeissa ja korkotuotteissa.

Valentijn van Nieuwenhuijzen
Head of Multi Asset at NN Investment Partners
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös