Rahastotietoa

Suomalaisten sijoitusrahastojen pääomat virtaavat Euroopan osakemarkkinoille

Eurooppaan sijoittavat kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät heinäkuussa yhteensä 152 miljoonaa euroa.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti 388 miljoonaa euroa, kertoo Finanssialan keskusliitto.

Lisäksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo kasvoi lähes miljardilla eurolla markkinoiden palauduttua Euroopassa kesäkuun pudotuksen jälkeen. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli heinäkuun lopussa yhteensä 98,7 miljardia euroa.

FK:n mukaan eniten pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 276 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 134 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastot 20 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 41 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät heinäkuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 152 miljoonaa euroa.

FK:n mukaan huonoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 14 miljoonaa euroa.

Kiinan pörssiromahdus ei juurikaan näkynyt kotimaisten sijoitusrahastojen tuotoissa.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista vain alle prosentti on sijoitettu Kiinaan, joten Manner-Kiinan pörssien heilunnalla ei ole ollut huomattavaa vaikutusta suomalaisten rahastosijoituksiin.

”Kiinan pörssiromahdus ei ole juurikaan näkynyt suomalaisessa rahastopääomassa. Sen sijaan Kiinan talouskasvun hidastuminen ja sen vaikutukset maailmantalouteen ovat huolestuttavia Euroopan ja Suomen kannalta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Kommentoi
Ylös
>