Sijoitusideat

Näissä Suomi-osakkeissa nousupotentiaalia

kasvupotentiaali-osakkeet-082015

Helsingin pörssi on noussut 24.8. mustasta maanantaista reilut 5 %. Pörssistä löytyy kuitenkin 7 osaketta, joiden kurssit eivät ole palautuneet, vaikka fundamentit ovat kunnossa.

Helsingin pörssi palautui viime viikolla mustasta maanantaista nopeasti. Positiiviset talousluvut USA:sta olivat suurin yksittäinen tekijä. Voimakkaimmin nousi Outokumpu, yli 20 %. Elokuusta on silti tulossa Helsingin pörssissä heikoin kuukausi kolmeen vuoteen.

Osaan yhtiöistä loppuviikon kurssinousu ei tarttunut. Mikäli tunnelma ei käänny negatiiviseksi, eikä yhtiöiden fundamenteissa tapahdu muutosta, niin korjaavat seuraavat osakkeet todennäköisesti ylös päin.

7 osaketta, joissa lyhyen tähtäimen nousupotentiaalia

 5 pvän kurssimuutos1 kk:n tuotto
SRV Group-10.4 %-19.5 %
Valmet1.5 %-14.7 %
Olvi-2.1 %-13.0 %
PKC Group1.5 %-12.8 %
Glaston1.5 %-12.7 %
Wartsila2.8 %-11.2 %
Oriola KD-2.5 %-10.1 %

Laskettu 28.8.2015 päätöskursseista

SRV Group: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 52. Tilauskanta oli Q2:n lopussa 1,3 miljardia euroa, joka on yhtiön ennätys. Yhtiö sai uusia sopimuksia myös katsauskauden jälkeen ja sopimus Tampereen Yliopistollisen sairaalan rakentamisesta 170 M€ on yhtiön historian suurimpia. Venäjällä hankkeet etenevät suunnitellusti. Yhtiön tulevien vuosien näkymät ovat hyvät, minkä odotetaan näkyvän myös tuloksessa.

Yhtiöllä on käynnissä 50 M€:n osakeanti, joka vaikuttanut osakekurssiin negatiivisesti. Kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta 2,11 euron merkintähintaan. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 2.9. Todennäköisesti SRV korjaa ylös päin, kun anti päättyy. Samoin käyttäytyi Cityconin osake.

Valmet: ylitti Q2:lla analyytikoiden liikevaihto- ja tulosennusteet. Saadut tilaukset ja tilauskanta kasvoivat Q1:stä. Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa).

Olvi: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 55. Yhtiö jäi Q2:lla analyytikkojen ennusteista. Yhtiö jäi toisella kvartaalilla myös edellisvuoden tuloksesta, mihin vaikutti vahvasti kesän viileä ja sateinen sää ennen kaikkea Suomessa ja Virossa sekä toisaalta Valko-Venäjän valuuttakurssin heikentyminen. Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla tai hieman pienempi.

PKC Group: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 49. PKC osui toisella kvartaalilla analyytikoiden ennusteisiin. Koko vuoden ennuste kuorma-autojen tuotantomääristä Pohjois-Amerikassa on hieman heikompi kuin aikaisempi arvio. Pohjois-Amerikassa kysyntä on tasaantunut. Euroopassa toisen vuosipuoliskon tuotantomäärien, lomakauden tuotantoseisokit huomioon ottaen, arvioidaan jäävän hiukan ensimmäisen vuosipuoliskon tuotantomääristä. Brasiliassa tuotantomääräennusteita on edelleen laskettu. PKC Group arvioi vuoden 2015 liikevaihdon nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna kasvavan edellisen vuoden tasosta ja että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on korkeampi kuin vuonna 2014.

Glaston: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 39. Yhtiö jäi toisella kvartaalilla ennusteista. Tilauskanta kasvoi hieman Q1:stä ja oli 61 % korkeammalla kuin vuosi sitten, saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta ja Q1:stä. Glaston luopui toisen neljänneksen aikana esikäsittelytoiminnoista. Nyt Glaston keskittyy korkean teknologian lämpökäsittelyyn ja huoltoon. Glaston uusi rahoitussopimuksen, jolla se varmistaa yhtiön rahoituksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja alentaa Glastonin rahoitus- ja hallinnointikuluja. Uuden sopimuksen myötä poistuvat yhtiön varojen jakoon liittyvät rajoitukset. Glaston arvioi vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 109,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,5 milj. euroa).

Wärtsilä: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 59. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat lähellä analyytikkojen ennusteita Q2:lla. Saadut tilaukset eivät kasvaneet johtuen viivästyksistä tiettyjen energia-alan projektien päätöksenteossa. Tilauskanta oli 17 % korkeammalla kuin vuosi sitten ja on kasvanut nyt 4 kvartaalia peräjälkeen. Aluskysyntä on heikkoa merenkulun markkinoilla. Tästä syystä Marine-segmentissä aloitettiin uudelleenjärjestelytoimet. Ohjausta tarkennettiin. Liikevaihto kasvaa 5 – 10 % ja EBIT-% 12 – 12,5 %.

Oriola-KD: Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun pisteet 40. Oriolan liikevaihto ja tulos olivat Q2:lla ennusteiden mukaiset. Ruotsi ja Suomi tekivät vakaat tulokset. Liikearvoa taseessa 255,8 Me vs. OPO 164,6 Me. Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Päivitämme tänä iltana Suomalaisten osakkeiden valintatyökalun tämän päivän päätöskursseilla. Muista katsoa huomenna uusi kärki!

Artikkeli on julkaistu alunperin Sijoittaja.fi-sivustolla 31.8.2015.

Kommentoi
Ylös
>