Sijoitusideat

Tässä FIM:n uudet osakesuosikit

Sijoituspalvelutalo FIM listasi Helsingin pörssin viisi houkuttelevinta osaketta.

FIM on poiminut suomalaisten osakkeiden pisteytysmallillaan viisi suosikkiosaketta eniten vaihdetuista ja markkina-arvoltaan suurimmista Helsingin pörssin yhtiöistä. FIM:n arvostus perustuu muunmuassa tekniseen kuvaan, arvostukseen, suosituksiin, tulosyllätykseen sekä muihin tekijöihin (Teemat).

Tässä FIM:n suosikit:

Amer Sports

FIM:n mukaan suosituksissa erityisesti suositusten nostot toivat pisteitä. Pisteitä antoivat myös yritysjärjestelypotentiaali, pieni kehittyvien markkinoiden osuus, kuluttajavetoinen loppukysyntä sekä pieni Suomi-riski. Historiallinen EV/EBIT toi miinuspisteitä.

Metsä Board

Arvostuksessa absoluuttinen eli yhtiön EV/EBIT suhteessa muihin yhtiöihin antoi pisteitä. Tulosyllätyksessä myös hyvä 2Q15-tulos sekä 2015 PTP-ennusteiden nousu antoivat pisteitä. ”Teemoissa pieni kehittyvien markkinoiden osuus, kuluttajavetoinen loppukysyntä, hyödykedeflaatiosta hyötyminen sekä pieni Suomi-riski antoivat pisteitä. Suosituksista miinusta suositusmuutoksista”, FIM toteaa.

Neste

FIM toteaa, että Nesteen arvostuksessa sekä absoluuttinen (EV/EBIT suhteessa muihin) että suhteellinen (eli nykyinen osakkeen ja markkinoiden välinen EV/EBIT-suhde historiallisesti keskimääräiseenEV/EBIT-suhteeseen) EV/EBIT antoivat molemmat pisteitä. FIM antoi Nesteelle pisteitä pienestä kehittyvien markkinoiden osuudesta, kuluttajavetoisesta lopputuotekysynnästä sekä pienestä Suomi-riskistä.

Stora Enso

Metsäyhtiön arvostus EV/EBIT-kertoimella on alhainen. Lisäksi FIM arvostaa yhtiön kohdalla pientä kehittyvien markkinoiden osuutta, kuluttajavetoista lopputuotekysyntää, hyödykedeflaatiosta hyötymistä sekä olematonta Suomi-riskistä.

Uponor

Uponorin osake on edullinen sekä absoluuttisella ja suhteellisella EV/EBIT -arvostuskertoimella tarkasteltuna. ”Teemoissa pisteitä antoivat kehittyvien markkinoiden osuus liikevaihdosta, EPSin oletettu kasvu (2016 vs. 2015), kuluttajavetoisesta lopputuotekysynnästä, hyödykedeflaatiosta hyötymisestä (öljyn laskeva hinta laskenee jatkossa muovien hintaa) sekä kohtuullisen pienestä Suomi-riskistä.

Lue FIM:n Sijoitussuositukset kokonaisuudessaan tästä.

Kommentoi
Ylös
>