Yritysuutiset

Alma Media ja Talentum järjestivät jättiyllätyksen

Alma Media ja Talentum ilmoittavat yhdistyvänsä. Yhdistymisen taustalla on media-alan muutos.

Yhdistyneen yhtiön tarkoituksena on yhdistää Talentumin liiketoiminnot ja Alma Median Talousmedia ja yrityspalvelut uudeksi Ammattilaismedia ja yrityspalvelut (työnimi) ‑liiketoimintayksiköksi.

Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on olla monikanavainen mediayhtiö, joka tuottaa laatujourna­lismia, ammattilaiskirjallisuutta ja -tapahtumia sekä muita palveluita kohderyhmilleen. Yhdistyneen yhtiön strategiana on kasvattaa digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden osuutta liikevaihdostaan ja tuoda markkinoille digitaalisia palveluita myös julkaisutoiminnan ulkopuolelta.

Ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sekä Alma Median että Talentumin osakkeenomistajille perustuen muun muassa suuremman liiketoiminnallisen kokonaisuuden tuomiin etuihin digitalisoituvilla mediamarkkinoilla, konkreettisiin kustannussynergioihin sekä Yhdistyneen yhtiön tilaajapotentiaalin hyödyntämiseen.

Yhdistymisestä odotettavat vuotuiset kustannussynergiat voivat Alma Median alustavan arvion mukaan nousta 4-5 miljoonaan euroon.

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Yhdistyminen toteutetaan siten, että Alma Media tarjoutuu hankkimaan kaikki Talentumin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet  ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, jotka eivät ole Talentumin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Alma Medialla on, suoraan tai välillisesti, hallussaan 32,14 prosenttia Talentumin osakkeista ennen Vaihtotarjousta.

Yhtiöt kommentoivat yhdistymistä seuraavasti:

Alma Median hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari:

Alma Media on vastannut perinteisen kustannusliiketoiminnan vaikeuksiin määrätietoisella muuntautumisella: yhtiön liikevaihdosta yli kolmasosa ja käyttökatteesta kaksi kolmasosaa syntyy digitaalisesta liiketoiminnasta. Sovittu Yhdistyminen Talentumin kanssa vahvistaa edelleen Alma Median kykyä investoida digitaaliseen tulevaisuuteen ja kasvattaa omistaja-arvoa.

Talentumin hallituksen varapuheenjohtaja Henri Österlund:

Talentum on kehittynyt vahvasti itsenäisenä yhtiönä brändiensä ja kohderyhmiensä ansiosta. Missiomme on auttaa ammattilaisia menestymään. Talentumin medioiden, tapahtumien ja koulutusten kohderyhmät ovat yhteiskunnan parhaiten koulutettuja alojensa ammattilaisia. Painettujen medioidemme levikit ovat pitäneet vaikeassa markkinassa erinomaisesti ja olemme pystyneet parantamaan kannattavuutta.

Yhtiöiden mukaan media-ala on viimeisten vuosien aikana ollut murroksessa kuluttajakäyttäytymisen muutoksen ja teknologisen kehityksen sekä niitä seuranneen kasvaneen kansainvälisen kilpailun johdosta. Perinteisen painetun median oheen on entistä tärkeämmäksi kanavaksi tullut digitaalinen media.

Käyttäjien siirtymä digitaalisen median asiakkaiksi on osittain kiihdyttänyt media-alan teknologista kehitystä, ja samalla teknologinen kehitys uusien tuotteiden ja palveluiden muodossa on myös muovannut median käyttöä. Etenkin mainosmarkkinoilla suomalaiset mediayhtiöt kokevat enenevässä määrin kansainvälistä kilpailua lähinnä amerikkalaisten yhtiöiden taholta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös