ETF-perusteet

ETF:t vastaan futuurit

Viime vuosina käynnissä on ollut suuri muuttoliike futuureista ETF:iin.

Vuodesta 2014 lähtien BlackRockin asiakkaat ovat siirtäneet 9 miljardia dollaria osakeindeksifutuureista ETF-tuotteisiin.

Osakeindeksifutuurit ja ETF:t – miten ne eroavat toisistaan?

Futuurit ja ETF:t ovat rahoitusinstrumentteja, jotka pyrkivät seuraamaan valittua indeksiä. Kummallakin voi käydä kauppaa pörssissä, ja kumpikin tarjoaa päivänsisäistä likviditeettiä.

Tuotteissa on kuitenkin myös eroja. Futuurit erääntyvät kuukausittain tai neljännesvuosittain sopimuksesta riippuen. Jos sijoittaja haluaa sijoittaa tätä pitemmäksi ajaksi, hänen täytyy lopettaa edellinen futuurisopimus ja solmia uusi. ETF:llä taas ei ole yleensä eräpäivää.

ETF:t ostetaan aina nimellisarvostaan. Indeksifutuurit voivat olla osittain tai täysin rahoitettuja. Sijoittajan tarvitsee maksaa vain pienen osan haluamastaan kokonaissijoituksesta eli alkumarginaalin. Välirahan voi sijoittaa riskittömiin kohteisiin kuten rahamarkkinainstrumentteihin tai käyttää vipuna.

Miten institutionaaliset sijoittajat voivat käyttää futuureja ja ETF:iä indeksisijoittamisessa?

Sijoittajat käyttävät futuureja pystyäkseen sijoittamaan erilaisiin indekseihin osake-, korko- ja raaka-ainemarkkinoilla. Futuureja käytetään muun muassa sijoitussalkun täydentämiseen ja vivutukseen.

Institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF:iä monissa strategioissa. Tämä selviää eurooppalaisia instituutioita koskevasta Greenwich Associates 2014 -tutkimuksesta. Haastatelluista eläkerahastojen salkunhoitajista 61 prosenttia totesi, että ETF:t ovat syrjäyttämässä muita tuotteita heidän salkuissaan. ETF:iä käytetään nyt tilanteissa, joissa ennen olisi käytetty indeksifutuureja.

Miksi ETF:iä kannattaa käyttää futuurien sijaan?

Indeksifutuurit ovat edelleen tärkeä rahoitusinstrumentti suurille ja ammattimaisille sijoittajille, kuten eläkerahastoille. Osalle näistä sijoittajista muut instrumentit, kuten ETF:t, voivat joskus olla halvempia.

Viimeisen kahden vuoden aikana futuureita käyttäneet sijoittajat ovat huomanneet kustannusten nousevan. Uskomme tämän olevan suora seuraus uuden sääntelyn (kuten Basel ja Volcker-sääntö) käyttöönotosta.

Uusi sääntely nostaa pääomakustannuksia pankeille, jotka ovat perinteisesti tarjonneet pitkiä futuuripositioita asiakkailleen. Nykyään korkeat pääomakustannukset on leivottu futuurien hintoihin. Näin kustannukset siirtyvät sijoittajien maksettavaksi ja futuurit seuraavat vertailuindeksiään tehottomammin ja ovat kalliimpia.

Samanaikaisesti ETF-tuotevalikoima on kasvanut eksponentiaalisesti. Nykyään tarjolla on osakkeisiin, korkotuotteisiin, raaka-aineisiin, kiinteistöihin ja faktoreihin sijoittavia ETF:iä. Tuotteiden likviditeetti on parantunut ja ETF:ien kaupankäyntikustannukset laskeneet.

Näistä muutoksista johtuen, sijoittajat ovat siirtäneet yli 9 miljardia dollaria futuureista ETF-tuotteisiin.

Ashley Fagan
BlackRockin iSharesin instituutioasiakasliiketoiminnan johtaja
Kommentoi
Ylös
>