Markkinakommentit

Milloin korkotaso nousee?

Yksi kuluvan vuoden keskeisistä sijoitusmaailmaan kysymyksistä on ollut Yhdysvaltain keskuspankki Fedin mahdollinen ohjauskoron nosto.

Yhdysvaltojen keskuspankin edellisestä koronnostosta on kulunut jo peräti yhdeksän vuotta. Seitsemänä vuotena yhdeksästä ohjauskorko on ollut käytännössä nollassa. Finanssikriisin jälkeinen talouden elpyminen ei ole ollut odotusten mukaisia, eivätkä myöskään inflaatiopaineet ole nousseet.

Koronnoston sijaan on jouduttu lanseeraamaan uusia määrällisen elvytyksen ohjelmia. Huolimatta tästä määrällisestä elvytyksestä, on inflaatio pysynyt hyvin maltillisena.

Fedin avomarkkinakomitea päätti kaksipäiväisen kokouksensa 17.9 ja piti odotetusti keskeisen rahamarkkinoiden ohjauskoron edelleen nollan tuntumassa. Vielä kesällä sijoitusammattilaiset odottivat, että Fed nostaisi syyskuussa ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran lähes kymmeneen vuoteen.

Odotukset ovat nyt kuitenkin siirtyneet myöhemmäksi tälle vuodelle. Avomarkkinakomitean vuoden kaksi viimeistä korkokokousta ovat 27.–28. lokakuuta ja 15.–16. joulukuuta.

Tuleeko siis sijoittajien varautua korkojen nousuun loppuvuonna?

LähiTapiola Varainhoidon pääekonomistin, Jari Järvisen mukaan korkojen nousun pelko saattaa osoittautua aiheettomaksi.

”Kansainvälisen talouden näkymä heikkenee, raaka-aineiden hinnat laskevat, dollari vahvistuu, valuuttasota laajenee ja inflaatio-odotukset sekä varallisuusarvot laskevat. Miten Fed pystyy nostamaan ohjauskorkoa tällaisessa tilanteessa?”, Järvinen kysyy LähiTapiolan blogissaan.

Järvisen mukaan Fed ei pysty nostamaan korkoa. ”Fedin rahapolitiikasta päättävät johtajat ovat kuitenkin toistuvasti viestineet, että korkoa nostetaan loppuvuonna. Arvio on ehdollinen julkistettaville tilastoille, ja se tiedetään, että Fed on jatkuvasti yliarvioinut talouden vahvuutta ja inflaatiota finanssikriisin jälkeen.”

Sijoituspalveluyhtiö salkunhoitaja Tomas Haga ennustaa Fedin nostavan korkoa vielä tänä vuonna.

”Viime viikon kokouksen ja puheiden jälkeen pidämme epätodennäköisenä, että ohjauskorkoa nostettaisiin heti Fedin seuraavassa kokouksessa lokakuussa. Odotamme kuitenkin syksyn aikana saatavien talouslukujen olevan myönteisiä ja talouskasvun jatkavan hyvänä”, Haga toteaa Finlandian blogissaan.

Finlandia uskoo etenkin työmarkkinan ja yksityisen kulutuksen kehittyvän suotuisasti loppuvuonna, ja täten Fedin nostavan ohjauskorkoa joulukuussa.

Jos koronnosto tulee, sijoittajan on syytä varautua häiriöihin rahoitusmarkkinoilla, Järvinen varoittaa.

Rahapolitiikan suunnanmuutos on Järvisen mukaan harvoin onnistunut ilman häiriöitä. ”Tässä tilanteessa normaalia pienempi osakeriskin osuus on perusteltu. Lisäksi sijoittajat voivat tukeutua historialliseen todistusaineistoon ja suosia niitä sijoituskohteita, jotka ovat pärjänneet suhteellisesti rahapolitiikan kiristysjaksoilla.”

Hagan mukaan talouden kannalta prosentin neljäsosan tai puolikkaan ohjauskoronnostolla ei ole juurikaan merkitystä, mutta sen signaaliarvo on suuri, pitkän elvytysjakson jälkeen. ”Oman epävarmuuden tuo myös se, että markkina osittain pelkää ensimmäistä koronnostoa seuraavan sarja koronnostoja”, Haga toteaa.

Kommentoi
Ylös
>