Makrotalous

Suomen Pankki: ”Epävarmuus maailmantalouden tilasta on kasvanut”

Maailmantalouden huolet liittyvät erityisesti Kiinaan, jonka kasvun hidastuminen, heikko vientikehitys ja markkinahäiriöt ovat hermostuttaneet kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, Suomen Pankki toteaa tiedotteessaan.

Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvavan 3,0 % vuonna 2015, 3,2 % vuonna 2016 ja 3,5 % vuonna 2017.

”Monissa nousevissa talouksissa raaka-aineiden hintojen lasku, dollarin vahvistuminen ja pääoman ulosvirtauksen kiihtyminen ovat heikentäneet näkymiä. Toisaalta kehittyneissä maissa kasvua jarruttanut mutta välttämätön velkaantumisen purkaminen, finanssipolitiikan kiristäminen ja työttömyyden kasvu ovat hellittämässä”, keskuspankki toteaa.

Suomen Pankin mukaan Yhdysvaltain talous on yhä tukevalla pohjalla pääosin yksityisen kulutuksen ansiosta ja kasvaa noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2016­–2017. ”Euroalueen talous on niin ikään palaamassa raiteilleen, ja erityisesti suurten euromaiden tilanne on aiempaa valoisampi. Yksityinen kulutus on elpynyt, kun työllisyysnäkymät paranevat ja korot pysyvät erittäin matalina pitkään. Öljyn hinnan lasku avittaa niin ikään talouskasvua, mutta myös hidastaa lähimmän vuoden aikana euroalueen inflaatiota.”

Suomen Pankin mukaan öljyn tuotanto ei ole reagoinut raakaöljyn hinnan alenemiseen, mikä on edelleen kiihdyttänyt hintojen laskua. ”Kiinan kasvurakenteen muuttuessa raaka-aineiden kysyntä ei myöskään kasva maailmanlaajuisesti enää yhtä nopeasti. Kiinan talouden uudistukset ovat edenneet jotakuinkin odotetusti, mikä on tärkeää uusien kasvumoottoreiden kehittymisen kannalta. Suomen Pankki ennustaa Kiinan kasvun yltävän noin 7 prosenttiin vuonna 2015, mutta hidastuvan edelleen noin 6 prosenttiin vuosina 2016–2017.”

Riskit maailmantalouden ennakoitua heikompaan kehitykseen ovat keskuspankin mukaan olemassa. ”Kiinan talouden muutoksilla voi olla nykyistä laajempia vaikutuksia kehittyneiden maiden näkymiin. Yhdysvaltain rahapolitiikan elvytyksen odotettu purkaminen näkyy puolestaan nousevissa talouksissa, joiden yksityinen sektori on velkaantunut lähinnä dollarimääräisesti”, Suomen Pankki toteaa.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilanne aiheuttaa paitsi suurta inhimillistä hätää, tuo myös Eurooppaan odottamattomia vastuita suurten pakolaisjoukkojen vastaanoton ja sopeutumisen hoitamiseksi.

Vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä seurannut suuri taantuma ovat aiheuttaneet maailmantaloudessa jo seitsemän laihaa vuotta. Investointien hiipuminen on johtanut keskuspankin mukaan pääomakannan kasvun ja työllisyyden hidastumiseen.

”Finanssi- ja rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta tuotanto on jäänyt sitkeästi alle sen tason, jolle voidaan päästä inflaatiota kiihdyttämättä. Pitkällä aikavälillä kasvun tekijät löytyvätkin ennen kaikkea rakenteellisista uudistuksista.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös