Markkinakommentit

LähiTapiola nosti osakkeet neutraaliin painoon

Osakkeiden kurssilaskun myötä niiden houkuttelevuus on lisääntynyt. Maailmantalouden heikkeneminen pitää kuitenkin riskit korkealla.

LähiTapiola Varainhoito on nostanut taktisessa mallisalkussaan osakesijoitusten painon lokakuussa alipainosta neutraalipainoon. Taktinen mallisalkku ottaa kantaa sijoitusmarkkinoiden 6–12 kuukauden näkymiin.

”Riskipitoisimpien omaisuuserien hinnat ovat laskeneet sijoitusmarkkinoilla jo niin merkittävästi, että nostimme osakkeet alipainosta neutraaliin painoon”, sanoo LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti Jari Järvinen Sijoitustalous-artikkelissa.

”Maailmantalouden kasvunäkymän heikkeneminen on kuitenkin edelleen voimistunut, minkä vuoksi suoranainen taantuma ei ole poissa laskuista. Syklisen epävarmuuden vuoksi suosittelemmekin osakkeille tässä vaiheessa ainoastaan neutraalipainoa, vaikka arvostustekijät voisivat jo puoltaa ylipainottamista”, Järvinen arvioi.

Osakesijoitusten sisällä LähiTapiola alipainottaa edelleen sijoituksia kehittyville markkinoille. ”Toisaalta muiden syklisesti herkkien markkinoiden, Suomen ja Aasian osuutta osakesalkussa on nostettu. Yhdysvaltain markkinoiden painotus on laskettu ylipainosta neutraalipainoon ja Euroopan ylipainotusta on trimmattu hieman alaspäin”, varainhoitoyhtiö toteaa.

”Suhdanneriskien vuoksi jatkamme korkosijoituksissa turvallisten valtionlainojen ylipainotusta ja pidämme riskillisimmät korkosijoitukset, kehittyvät korkomarkkinat sekä high yield –markkinat, alipainossa.”

Kommentoi
Ylös
>