Makrotalous

Suomen teollisuustuotanto jatkaa supistumistaan

Teollisuustuotanto on Suomessa vähentynyt vuodesta 2012 alkaen, eivätkä tuoreimmat luvut viittaa suunnan muuttumiseen, toteaa Suomen Pankki lokakuun suhdannekatsauksessaan.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli elokuussa 2,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Suomen Pankin mukaan päätoimialoista ainoastaan kemian- ja metalliteollisuuden tuotanto kasvoi. Tammi-elokuun aikana teollisuustuotanto väheni kolme prosenttia edellisvuodesta. Kausittaisesta vaihtelusta tasoitettu tuotanto väheni heinäkuussa 0,3 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.

Toisaalta teollisuuden uusien tilausten arvo oli elokuussa peräti 25,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu selittyy Suomen Pankin mukaan kuitenkin muutamalla suurella telakkateollisuuden tilauksella.

Tammi-elokuun aikana tilaukset kasvoivat yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden liikevaihto väheni noin viisi prosenttia vuoden toisella neljänneksellä, ja supistumista oli metsä- ja metalliteollisuutta lukuun ottamatta kaikilla teollisuuden alatoimialoilla.

EK:n syyskuisen luottamusindikaattorin mukaan yritysten suhdannetilanne kohentui teollisuudessa hieman elokuusta, mutta teollisuuden tuotanto-odotukset laskivat. ”Syksyn Pk-yritysbarometrissa odotukset lähiajan suhdannekehityksestä olivat aiempaa positiivisempia, toimialoittain tarkasteltuna suurin muutos tapahtui teollisuudessa”, Suomen Pankki toteaa.

Vienti-ja-teollisuus-102015

Tehdasteollisuuden tuotannon volyymin supistuminen ei onneksi kuitenkaan näy tavaraviennin määrän vähenemisenä.

”Tämä voi osaltaan johtua siitä, että teollisuuden kotimaisen myynnin arvo on supistunut nopeammin kuin vientiliikevaihto, mikä viittaa siihen, että tehdasteollisuuden volyymin supistumista on vauhdittanut kotimaamaahan päätyvän tuotannon supistuminen. Tätä voi taas selittää kotimaisen kysynnän, erityisesti investointien, supistuminen. Toisaalta tehdasteollisuuden volyymin supistumisessa näkyy myös teollisuuden palveluviennin supistuminen, mikä ei näy tavaraviennissä”, Suomen Pankki toteaa.

”Lisäksi viennin talouskasvua tukevan vaikutuksen kannalta on syytä huomioida, että tavaraviennin hinnat ovat alentuneet viime vuosina eli vakaasta vientimääristä huolimatta viennistä saatu tulovirta on supistunut.”

Kommentoi
Ylös
>