Markkinakommentit

Tuloskauden antia: Tässä kovimmat tulosyllättäjät

Sijoituspalvelutalo FIM on tehnyt yhteenvedon tämän mennessä kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksensa julkistaneista pörssiyhtiöistä.

FIM on käynyt läpi kaikkiaan 37 pörssiyhtiötä, mikä on noin 31 prosenttia kaikista yhtiöistä.

Osavuosikatsauksensa julkistaneiden yhtiöiden liikevaihto on jäänyt alle odotusten. FIM:n mukaan liikevaihto on ollut keskimäärin 2,1 prosenttia alle konsensusodotusten.

Tulosodotuksiin nähden tilanne on kuitenkin hieman toinen. EBIT ilman kertaeriä on ollut lähes odotusten mukainen, sillä eskimääräinen tulos on ollut vain 0,7 prosenttia alle odotusten.

Positiivisia tulosyllättäjiä on FIM:n mukaan ollut 11 yritystä, eli 31 prosenttia tuloksensa julkistaneista yhtiöistä. Negatiivisia tulosyllättäjiä on ollut kuitenkin enemmän, 16 kappaletta (eli 46 prosenttia).

FIM:n johtopäätös on seuraava: ”3Q15 menee kuten tuloskausi USA:ssa, pehmeillä liikevaihdoilla tehdään kuitenkin odotettu tulos.”

Eniten tulosodotukset ylittäneitä (EBIT ilman kertaeriä poikkeama konsensusodotuksista) yhtiöitä ovat olleet seuraavat:

Talentum        +100%

F-Secure        +78%

Verkkokauppa.com    +18%

Ponsse            +14%

Okmetic        +11%

Kovimmat pettymykset ovat tulleet näiltä yhtiöiltä:

SSAB            -460%

SSH            -200%

Efore            -100%

Comptel        -75%

Exel Composites    -50%

Basware        -45%

Rapala VMC        -34%

Caverion        -31%

Kommentoi
Ylös
>