Sijoitusideat

FIM listasi Helsingin pörssin parhaat osingonmaksajat

Neljä pörssiyhtiötä tarjoaa ensi keväänä tuloskuntoonsa nähden kestävällä pohjalla olevaa osinkotuottoa.

Kevään osinkokausi alkaa nousta sijoittajien agendalle, kun vuosi alkaa lähestymään loppuaan ja koko vuoden tulosennuste alkaa varmistua, FIM toteaa. Sijoituspalveluyhtiön mukaan yleensä hyvien osinkoyhtiöiden osakkeet ”yliperformoivat” noin 90 päivän aikana ennen osingon irtoamista.

Sijoittajien kannattaa siis nyt pitää silmällä hyviä osingonmaksajia.

FIM suhteutti Helsingin pörssin yhtiöiden osakekurssit ennustettuun osinkoon ja laski odotetun jakosuhteen.

Osingonjakosuhde kertoo ennustetun osinkotason kestävyydestä. ”Jos jakosuhde ylittää 100% yhtiö jakaa tulosta enemmän kuin se pystyi tuottamaan osakekohtaista voittoa”, FIM toteaa aamukatsauksessaan. FIM:n mukaan pitkällä aikavälillä osinkojen maksu ei voi ylittää yhtiön tuottamaa nettotulosta.

Usealta Helsingin pörssin yhtiöiltä on odotettavissa yli 5 prosentin osinkotuottoa. Kokonaisuutena osinkokevät näyttää hyvältä kun suhteutetaan osinkotuotto vaihtoehtoisten sijoituslajien tuottoon.

”Tuotto on mielestämme houkutteleva, kun huomioidaan esimerkiksi Saksan 10-vuoden riskittömän koron olevan nyt noin 0,5% tasolla ja 30-vuoden 1,3% tasolla”, FIM toteaa.

FIM:n laskelmien mukaan parhaista osingonmaksajista osingon taso on nykyiseen tuloskuntoon nähden kestävällä pohjalla seuraavilla yhtiöillä: TeliaSonera, Aktia, Affecto ja Nordea. Näiden yhtiöiden osinkotuotot ovat siis kaikkein houkuttelevimmilta. Yhtiöt jakavat hyvää osinkoa alle 100 prosentin jakosuhteella.

Osinkotuoton 10 kärki on seuraava:

YhtiöOsinko-tuottoJako-suhde
Bittium21,5%14,8%
Orava12,0%120,0%
Fortum9,2%157,8%
EQ8,9%182,1%
TeliaSonera7,0%81,2%
CapMan6,8%175,0%
Aktia6,7%87,2%
Affecto6,6%50,0%
Nordea6,5%72,7%
Ramirent6,3%113,3%

 

Näistä usealla yhtiöllä jakosuhde on varsin korkea. Esimerkiksi listan kärjessä olevan Bittiumin korkea jokosuhde johtuu FIM:n mukaan Automobile-kaupan myyntivoitosta. Bittiumin korkea osinkotuotto on siis kertaluontoista.

Myös Orava, Fortum, EQ, CapMan ja Ramirent jakavat osinkoja yli yhtiön nettotuloksen.

Kommentoi
Ylös
>