Sijoitusstrategiat

Näin parannat sijoitustesi tuottoa

Sijoittaja voi parantaa salkkunsa tuottoa noudattamalla systemaattista sijoitusstrategiaa, valitsemalla salkkuunsa parhaita sijoitusratkaisuja ja hyödyntämällä markkinoiden yksittäisiä hinnoitteluvirheitä.

 

Systemaattinen sijoitusstrategia

Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä se, että sijoittaja saa salkulleen paremman tuoton noudattamalla ennalta määritettyä hyväksihavaittua strategiaa kuin sijoittamalla sinne minne kulloinkin hyvältä tuntuu. Mutu-tuntumalla sijoittava voi saada aikaan yksittäisiä onnistumisia ja hetkittäin parempaa tuottoa, mutta pitemmällä aikavälillä hän häviää käytännössä aina indeksille ja strategiaa noudattavalle sijoittajalle.

Käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että sijoittajat myyvät voittajaosakkeet liian aikaisin eivätkä malta luopua tappiollisista osakkeista riittävän ajoissa. Moni suursijoittajakin on julkisesti kertonut vihaavansa tappioita. Näin ajatteleva sijoittaja ei usein myönnä virhesijoitusta ja vain lisää huonosti tuottavan osakkeen painoa siinä uskossa, että kurssi kääntyisikin nousuun. Usein kuitenkin trendi jatkuu negatiivisena ja tappiokierre jatkuu. Sijoittajan on vaikea myöntää epäonnistumista, vaikka tämä johtaisi onnistumiseen.

Systeemaattista strategiaa noudattava sijoittaja voi tappioiden edessä mennä strategiansa taakse. Tämä helpottaa tappiollisista osakkeista luopumista. Strategiasijoittajalla ei ole tunnesidettä osakkeisiin. Hän sijoittaa kylmäpäisesti niihin osakkeisiin, joihin strategia käskee.

Strateginen sijoittaminen vaatii sijoittajalta paljon. Pitää olla strategia. Osakkeita täytyy seurata ja tunnuslukuja analysoida. Strategiaa täytyy päivittää. Kaiken lisäksi pitää vielä toimia strategian mukaisesti.

Sijoittaja.fi auttaa strategian toteuttamisessa

Sijoittaja.fi tuo strategisen sijoittamisen kaikkien ulottuville. Jäsenet voivat etsiä Suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla tiettyyn strategiaan sopivia osakkeita. Työkalulla esimerkiksi löytyvät helposti osinko-osakkeet, laatuyhtiöt, arvoyhtiöt ja vähäriskiset osakkeet. Kaikki mallisalkkumme noudattavat vankkaan tutkimus- ja käytännön näyttöön perustuvaa sijoitusstrategiaa. ETF-valintatyökalulla sijoittaja voi etsiä parhaita strategia-ETF:iä. ETF:ien avulla strategian noudattaminen on kaikkein helpointa. Sijoittaja valitsee vain omaan riskitasoonsa sopivat strategia-ETF:t ja sijoittaa näihin.

Hyödynnä markkinamahdollisuudet

Osa sijoittajista uskoo, että markkinat toimivat tehokkaasti. Tällöin markkinoilla on kaikki osakkeiden arvoon vaikuttava tieto. Osakkeen arvo muuttuu, kun markkinoille tulee uutta tietoa. Tehokkaisiin markkinoihin uskovat ajattelevat, että osakkeista ei voi saada parempaa tuottoa kuin osakkeen riski suhteessa markkinoiden yleiseen tuottoon edellyttää.

Tehokkaiden markkinoiden puolesta on paljon argumentteja. Yhtä paljon on myös argumentteja tätä näkemystä vastaan. Mikäli sijoittaja uskoo tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, kannattaa sijoittaa suoraan markkinaindeksiin sidottuun ETF:ään. Tehokkaisiin markkinoihin uskova voi myös hakea korkeampaa tuottoa sijoittamalla korkeariskisiin osakkeisiin. Markkinamahdollisuuksia hyödyntäessä pitää olla valikoiva ja noudattaa ennalta määritettyä linjaa. Tällöin sijoittajan pitää hyväksyä voimakkaat salkun arvon heilahtelut.

Markkinat eivät aina toimi rationaalisesti

Sijoittaja.fi:n mukaan markkinat toimivat välillä epärationaalisesti. Tällöin markkinat eivät ole tehokkaat, mikä avaa sijoittajalle mahdollisuuksia. Esimerkiksi pienillä markkinoilla, kuten Suomessa, on paljon osakkeita, joita analyytikot tai isommat institutionaaliset sijoittajat eivät seuraa. Tällaisia pienyhtiöitä löytyy myös isommilta markkinoilta. Tällöin voidaan ajatella, että pienyhtiöiden osakkeen hinnassa ei ole kaikki olemassa oleva tieto. Tämä taas voi tarkoittaa sitä, että pienyhtiö on informaatioon nähden joko yli- tai alihinnoiteltu.

Muita selviä tilanteita, jolloin markkinat eivät toimi rationaalisesti ovat kuplat ja pörssiromahdukset. Tutkimukset ovat osoittaneet näiden ilmiöiden johtuvan sijoittajien laumakäyttäytymisestä. Kuplia on ollut olemassa siitä lähtien, kun vaihdonvälineenä on ollut raha. Kuplaa taas seuraa aina romahdus. Molemmissa tilanteissa markkinat ylireagoivat.

Kuplissa markkinat uskovat, että voimakas kasvu jatkuu ikuisesti. Rahaa ja ennen kaikkea velkarahaa virtaa markkinoille yli osakkeiden tarjonnan ja osakkeet nousevat liikaa suhteessa fundamentteihin. Voimakas nousu ruokkii itseään ja sijoittajat laittavat lisää rahaa markkinoille uskoen nousun jatkuvan.

Romahdus tapahtuu aina yllättäen. Merkkejä on ollut ilmassa usein jo vuosia, mutta ne ovat jääneet nousuhuumassa vaille huomiota. Romahdus vaatii aina useamman tekijän yhteisvaikutuksen. Esimerkiksi korot ovat korkealla, asuntojen kysyntä kääntyy laskuun, kuluttajien luottamus talouteen heikkenee, inflaatio kiihtyy. Yksikin uusi negatiivinen uutinen saattaa tällöin laukaista romahduksen.

Ensimmäisestä voimakkaasta laskusta markkinoille syntyy pelko, joka saa aikaan sen, etteivät sijoittajat enää toimi rationaalisesti. Pelko synnyttää lisää pelkoa ja pian tulevaisuus näyttääkin jo sysimustalta. Pelon päästessä valloilleen sijoittajien sijoitushorisontti myös lyhenee huomattavasti. Tällöin rationaaliselle sijoittajalle avautuu hyviä ostopaikkoja, kunhan malttaa odottaa ostoajoitusten kanssa. ”Osta, kun veri virtaa markkinoilla”, on Wall Streetiltä lähtöisin oleva paikkaansa pitävä sanonta.

Artikkeli on alun perin julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 30.11.2015.

Kommentoi
Ylös
>