Indikaattorit

Piensijoittajat uskaltavat ottaa edelleen riskiä

Vaikka osakekurssit ovat nousseet jo pitkään finanssikriisin jälkeen, uskaltavat suomalaiset piensijoittajat Nordean sijoittajabarometrin mukaan yhä sijoittaa suoriin osakesijoituksiin.

Sijoittajabarometrin mukaan suurin osa suomalaisista sijoittajista aikoo pitää sijoitusten riskitason ennallaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. ”Riskitasoa laskevien osuus on kuitenkin noussut 9 prosentista 13 prosenttiin. Myös näkemykset osakemarkkinoiden kiinnostavuudesta ja Helsingin pörssin kehityksestä ovat eriytyneet”, Nordea toteaa tiedotteessaan.

Suorat osakkeet ovat pitäneet pintansa suosituimpana sijoituskohteena, sillä niihin sijoittaa yli 80 prosenttia sijoittajabarometriin vastanneista. Toisena listalla ovat rahastot, joihin sijoittaa kolme neljäsosaa vastaajista. Sijoitustileihin puolestaan sijoittaa lähes 35 prosenttia, joka on 15 prosenttiyksikköä vähemmän kuin keväällä 2014.

”Piensijoittajat sietävät edelleen hyvin riskiä. Epävarmuus taloudessa ja markkinoilla on vaikuttanut sijoittajien asenteisiin yllättävän vähän. Tähän vaikuttaa kaksi seikkaa: historiallisen alhainen korkotaso sekä suomalaisten suunnitelmallisempi suhtautuminen sijoittamiseen. Sijoituspäätökset tehdään entistä rationaalisemmin pitkäaikaiseen sijoitussuunnitelmaan perustuen”, Jari Ohrankämmen Nordean varallisuudenhoidosta taustoittaa.

Ohrankämmenen mukana asenteet osakemarkkinoiden kehityksestä ja Helsingin pörssin yleisindeksin kehityksestä ovat kuitenkin eriytyneet piensijoittajien keskuudessa.

”Yhä useammat sijoittajat uskovat vahvasti, että pörssin yleisindeksi on puolen vuoden päästä korkeammalla kuin nyt. Samalla epävarmojen osuus on kasvanut. Vaikuttaa siltä, että osa sijoittajista näkee markkinoiden heilahtelun hyvänä ostoajankohtana kun taas osa epäilee, että kyseessä voi olla trendin kääntyminen”, Ohrankämmen arvioi.

Lähes 40 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoo lisätä suoria sijoituksia osakkeisiin seuraavan puolen vuoden aikana. Reilu kolmannes aikoo lisätä sijoituksiaan Suomeen.

Kommentoi
Ylös
>