Markkinakommentit

Tuloskausi Q3/2015 ja arvostustasot maailmalla – tuloskausi varmistumassa heikoksi, Yhdysvallat yllättää positiivisesti

Tuloskausi on loppusuoralla. Tuloskaudesta on varmistumassa heikko lähes kaikkialla. Ainoastaan Yhdysvallat jaksaa yllättää positiivisesti.

Suurimpana murheena globaaleilla markkinoilla on tuloskasvun puute. Yhdysvallatkin kärsivät tuloskasvun puutteesta, vaikka ennakoitua parempia tuloksia onkin julkistettu.

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tuloskehityksen helposti luettavassa taulukko- ja kuvaajamuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Kolmannen kvartaalin tulosten raportointi on lähestymässä jo loppuaan ja johtopäätöksiä on jo aika vetää tuloskaudesta. Aiemmin vaikutti siltä, että Japanissa tuloskaudesta olisi tulossa kohtuullinen, mutta nyt näyttää siltä, että tuloskaudesta on tulossa Euroopassa (ml. Suomi) ja Japanissa heikko. Yhdysvaltojen tuloskausi on varmistumassa hyväksi. Energiasektorin huono suoriutuminen jaksaa painaa tuloskasvun keskiarvoja alaspäin lähes kaikkialla maailmassa. Suomessa energiasektori voi hyvin, mutta Suomen seurattuun energiasektoriin kuuluu vain yksi yritys, eli Neste. Tulosodotukset Euroopan osalta ovat olleet liian kovia toteutuneisiin lukuihin nähden.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Tuloskausi Yhdysvalloissa on ollut tähän asti hyvä. Kuitenkin isommassa kuvassa tarkasteltuna ongelmana kytee osakemarkkinoilla tuloskasvun puute ja tuloskasvuodotusten pehmeys. Tuloskasvun puutteesta kuvaajassa kertoo violetti käyrä, joka mittaa edellisen 12 kuukauden yhteenlaskettua tuloskertymää yhdysvaltalaisilla yrityksillä (S&P 500-indeksi). Realisoitunut tuloskasvu on polkenut paikallaan jo yli vuoden. Tämä on alkanut huolestuttamaan markkinoita, sillä myös seuraavan 12 kuukauden tulosodotukset (keltainen käyrä) polkevat paikallaan, tai ovat jopa lievästi laskusuunnassa. Tulosodotuksista voidaan havaita, että ne laskivat voimakkaasti vuoden 2014 lopulla öljyn hinnanlaskun ja öljysidonnaisten sektorien vanavedessä. Odotettu öljyn hintojen halpeneminen ei kuitenkaan olekaan näkynyt voimakkaan kiihtyvinä tulosodotuksina esimerkiksi kuluttajasektoreilla, vaan kaiken kaikkiaan tulosodotukset ovat alhaisemmat kuin huipputasoillaan syksyllä 2014. Palautuakseen pitkän aikavälin nousutrendille osakemarkkinat tarvitsevat uskoa tulosten odotusten mukaisesta paranemisesta.

Tulosennustetrendin seuraamisen ohella suosittelemme jäseniämme perehtymäänMarkkinaympäristö-osiostamme löytyviin riski-indikaattoreihin, jotka ovat antaneet historiallisesti hyvää indikaatiota siitä, milloin osakemarkkinoita on kannattanut suosia ja milloin välttää.

Kuva 1. Tuloskehitys Yhdysvalloissa.

20151109-tulosfunda-spx

 Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Kolmannella kvartaalilla Yhdysvalloissa on tullut esille selvästi positiivisia tulosyllätyksiä. Lähes 90 % yrityksistä on raportoinut tuloksensa, joten näiden pohjalta voitaneen todeta, että tuloskaudesta on varmistumassa oikein hyvä Yhdysvaltojen osalta. Toteutunut tuloskasvu on kuitenkin yhä pakkasen puolella verrattuna vuodentakaiseen. Tähän negatiiviseen tuloskasvuun vaikuttaa valtavasti energiasektorin globaalisti huono suoriutuminen. Energiasektorin toteutunut tuloskasvu onkin massiiviset -56,6 % vuodentakaisesta. Myös materiaalisektorin kehitys on ollut huonoa.

Taulukko 1. Tulosyllätykset Yhdysvalloissa (per 9.11.2015).

20151109-tulosyllatykset-spx

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja sektoreiden keskeiset arvostusluvut. Yhdysvalloissa yrityksillä on mennyt jo pitkään hyvin, mikä näkyy jo melko vaativina arvostustasoina. Indeksin valintatyökalumme perusteella Yhdysvalloissa nousee positiivisesti esiin yhdyskuntapalveluyhtiöt (listakärjessä 82 pisteellään), joita korkotason nousupelot laskivat alkuvuonna voimakkaasti, mutta jotka ovat sittemmin osoittaneet vahvoja merkkejä paluusta. Lisäksi ne edustavat suhteellisen turvallista päätä osakemarkkinoiden sisällä saaden kokonaisriskistä yhdeksän pistettä maksimissaan kymmenestä. Yhdyskuntapalvelusektori takoo edelleen vahvaa kassavirtaa (Hinnan ja kassavirran suhde 6,1) ja tarjoaa hyvää osinkotuottoa (3,9 %) nykyisessä alhaisten korkojen ympäristössä. Myös telekommunikaatiosektori vaikuttaa houkuttelevasti arvostetulta.

Taulukko 2. Arvostustasot Yhdysvalloissa (per 9.11.2015).

20151109-arvostusluvut-spx

Euroopassa tulokset laskussa

Kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä, Euroopassa (STOXX 600-indeksi) kurssit (musta) nousivat alkuvuonna erittäin voimakkaasti. Nousua ei ainakaan tue se, että tulosennusteet (keltainen, 12kk-ennusteella) ovat polkeneet likimain paikoillaan jo viiden vuoden ajan! Tämä näkyy myös toteutuneiden tulosten (violetti, viim. 12kk) valossa: ne ovat edelleen alempana kuin vaikkapa vuonna 2010, jolloin tulosten palautuminen finanssikriisistä oli käynnistynyt hyvin. On hyvä huomata, että Euroopassa niin toteutunut kuin odotettu tulostaso on edelleen selvästi globaalia finanssikriisiä edeltäviä tasoja alhaisempi. Pelkoa herättää se, että kurssit ovat lähteneet taas jyrkkään nousuun, kun tulosennusteet ja tuloskehitys polkee paikallaan.

Kuva 2. Tuloskehitys Euroopassa.

20151109-tulosfunda-sxxp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Näin kolmannella kvartaalilla Euroopan tuloskausi vaikuttaa heikolta. Myös Euroopassa, kuten Yhdysvalloissakin energiasektori on suoriutunut todella huonosti. Euroopassa on useita suuria negatiivisia vaikuttajia, mm. harkinnanvarainen kulutus, rahoitus ja telekommunikaatio. Joitain näitä sektoreita vetää alaspäin yksi yritys, kuten harkinnanvaraiseen kulutukseen kuuluva autonvalmistaja Volkswagen, joka kerrytti tunnettuutta päästöhuijauksellaan. Rahoitussektoria alaspäin vetää erityisesti Deutsche Bankin alaskirjaukset, mutta myös muilla sektorin toimijoilla on ongelmansa.

Taulukko 3. Tulosyllätykset Euroopassa (per 9.11.2015).

20151109-tulosyllatykset-sxxp

Alla olevassa taulukossa on esitetty Euroopan keskeisten maiden ja sektoreiden arvostusluvut. Euroopassa ongelmana on edelleen se, että arvostus vaikuttaa huokealta ainoastaan, jos odotettu tuloskasvu toteutuu (=historialliset P/E:t korkeita!). Tuloskausi on kuitenkin jäämässä heikoksi.

Taulukko 4. Arvostustasot Euroopassa (per 9.11.2015).

20151109-arvostusluvut-sxxp

Tulosyllätykset Suomessa

Kolmannen kvartaalin tuloskausi lähestyy loppuaan myös Suomessa. Tuloskausi näyttää seuraavan globaalia trendiä, eli ei näytä erityisen hyvältä Suomen osalta (lue lisää). Alla olevasta taulukosta 5 nähdään, että Suomen tuloskaudessa on samaa näköä Euroopan kanssa. Suomen pörssissä on vain yksi energiayhtiö (Neste), joka on tehnyt hyvää tuloskasvua vuoden takaisesta tilanteesta. Sivuhuomiona todettakoon, että Fortum menee yhdyskuntapalvelusektorin alle.

Taulukko 5. Tulosyllätykset Suomessa (per 9.11.2015).

20151109-tulosyllatykset-hexp

Tulosennustetrendi (ennustetut tulokset, keltainen käyrä alla) oli jo vahvasti oikeaan suuntaan, mutta on aivan viime aikoina hiipunut tasaiseksi. Toteutunut tuloskertymä on lähtenyt alamäkeen, kun taas hinta on lähtenyt ylöspäin, mikä on vaarallinen trendi. Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat enää ainoastaan 48 pistettä sijoittuen listan alempaan puoliskoon. Erinomaiset pisteet suomalaisyhtiöt saavat ainoastaan tulosmomentista (9 pistettä) kurssikehityksen ja kokonaisriskin osoittaessa heikonta mahdollista yhtä pistettä. Lue myös ajatuksemme yhtiöistä, joissa on mielestämme nousupotentiaalia ja laskuriskejä sekä lue tarkemmat näkymät ja ”varmat yhtiövalinnat” suomalaiseen tuloskauteen.

Kuva 3. Tuloskehitys Suomessa.

20151109-tulosfunda-hexp2

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausi Japanissa

Kolmas kvartaali alkoi Japanilla hyvin, mutta alamäki alkoi Japanin osalta puolivälin jälkeen. Toteutunut tuloskasvu oli vielä puolivälin tienoilla noin 7,8 % vuodentakaisesta. Nyt toteutunut tuloskasvu vuodentakaisesta on -1,2 %. Analyytikkojen ennusteet tuloksen ja liikevaihdon osalta ovat menneet likimain oikein toteutumien osalta. Materiaalipuolta vetää erityisesti ylöspäin kemikaalien valmistukseen keskittyneet yhtiöt, kun taas terästä valmistavilla yhtiöillä on mennyt heikosti. Energiasektorilta on raportoinut tuloksensa vain yksi yritys, jolla on mennyt katastrofaalisesti. Tämän yksittäisen yrityksen katastrofaalinen tulos vetää Japanin tuloskautta alaspäin. Ilman kyseistä yritystä toteutunut tuloskasvu olisi noin +0,9 % luokkaa.

Taulukko 6. Tulosyllätykset Japanissa (per 9.11.2015).

20151109-tulosyllatykset-nky2

Kuten alla olevasta kuvasta voidaan huomata, on myös japanilaisyhtiöiden tulosodotuksissa (keltainen) havaittavissa pieni notkahdus aivan viime aikoina, mutta isossa kuvassa tulosmomentti on edelleen erinomainen. Indeksin valintatyökalussamme japanilaiset osakkeet ovat laskeneet hieman suomalaisia yhtiöitä paremmalle tasolle 51 pisteellään, mutta mielenkiintoisena nyanssina japanilaiset pienyhtiöt saavat edelleen reilusti enemmän pisteitä (68!). Japanilaisyhtiöt saavat edelleen tulosmomentista kiitettävät yhdeksän pistettä.

Kuva 4. Tuloskehitys Japanissa.

20151109-tulosfunda-nky2

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q3/2015 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla ”Tuloskausi Q3/2015″. Edelliseen Q2 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.

Artikkeli on alun perin julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 9.11.2015.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös