Rahastotietoa

Mihin aktiivista salkunhoitoa tarvitaan? Sijoitusrahastot hävisivät taas indeksille

IndexHelsinki tutki sijoitusrahastojen tuottoja vertailuindeksien tuottoihin. Tulokset olivat murskaavia.

IndexHelsinki kävi läpi kaikkiaan 23 eri sijoitusluokkaa, joissa oli yhteensä 237 sijoitusrahastoa. IndexHelsinki vertasi rahastojen toteutunutta tuottoa indeksituottoon siten, että osakerahastoja verrattiin vastaavaan MSCI-indeksiin ja korkorahastoja vastaavaan Barclays’n korkoindeksiin.

”Selvityksen lopputulos ei paljon selittelyjä kaipaa”, IndexHelsingin toimitusjohtaja Esko Immonen toteaa blogissaan.

”Kaikissa sijoitusluokissa rahastojen tuotto hävisi vertailuindeksilleen kuluneen viiden vuoden aikajänteellä. Kaikista rahastoista peräti 87,9 % jäi indeksituoton alapuolelle. Lisäksi vertasimme rahastojen tuottoa suoraan kutakin vertailuindeksiä seuraavan ETF-rahaston tuottoon ja lopputulos oli sama.”

Rahastosijoittajilla on aina valittavanaan todellinen indeksiä seuraava vaihtoehto eikä pelkästään fiktiivinen indeksituotto, Immonen toteaa. Tuo vaihtoehto on ETF-rahasto.

Indeksisijoittajalle vertailun tuloksessa ei ole mitään uutta, Immonen toteaa.

”Aktiiviset salkunhoitajat eivät keskimäärin edelleenkään onnistu päihittämään markkinatuottoa eikä heiltä sellaista toivottavasti kukaan odotakaan.” Immosen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana vajaa kolmannes rahastoista pärjäsi tuottovertailussa indeksituotolle, kolmen vuoden tarkastelussa enää vajaa viidennes ja viidessä vuodessa yksi kahdeksasta.

IndexHelsingin selvituksessä ei edes huomioitu vertailukauden aikana markkinoilta poistuneiden rahastojen vaikutusta. ”Jos tämä olisi huomioitu, olisi suomalaisten sijoitusrahastojen menestys arvatenkin ollut vieläkin huonompi. Markkinoilla kun tuppaa olemaan tyypillistä, että juuri heikommin menestyneet rahastot pyyhitään pois historiallista tuottoa rumentamasta”, Immonen toteaa.

Mielenkiintoinen havainto selvityksessämme on se, että suomalaisiin osakkeisiin sijoittavat rahastot menestyvät selvästi heikommin vertailuindeksiään vastaan kuin rahastot keskimäärin. Immosen mukaan viidessä vuodessa vain yksi suomalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto tuotti vertailuindeksiä paremmin.

Ainoaan suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaan Seligsonin ETF-rahastoon verrattuna ei pärjännyt yksikään rahasto!

”Jälleen kerran on todettava, että aktiivisten salkunhoitajien väite kotimarkkinaedusta ei kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua”, Immonen toteaa.

Immonen muistuttaa kuitenkin, että yksittäisiä sijoitusluokkia tarkasteltaessa eroja rahastojen menestyksellä suhteessa vertailuindeksiin esiintyy. Siksi IndexHelsingin selvityksen tuloksia kannattaa mieluummin tarkastella kokonaisuutena kuin pelkästään yksittäisten sijoitusluokkien osalta.

Miksi aktiivisesti hoidetut rahastot eivät sitten pärjää indeksilleen?

Immosen mukaan rahastot hävisivät indeksilleen liki kolme prosenttia vuosittain viimeisten viiden vuoden aikajänteellä. Rahastojen suorat kulut puolestaan selittävät noin puolet laskennallisesta tappiosta. Loput erosta selittyvät Immosen mukaan rahastojen sisäisillä kaupankäyntikuluilla sekä markkinarakenteesta poikkeavalla sijoitussalkun rakenteella.

Kommentoi
Ylös
>