Sijoitusstrategiat

Arvosijoittaja menestyy Suomen osakemarkkinoilla

Arvosijoittaminen on yksi tunnetuimpia ja yleisimpiä sijoitusstrategioita. Arvosijoittamisen idea on yksinkertainen: siinä sijoittaja ostaa osakkeita, jotka ovat arvostuskertoimilla mitattuna edullisia. Arvonmääritys voi perustua useisiin mittareihin, kuten p/e-kertoimeen, EV/Ebit-kertoimeen, p/b-lukuun (hinta suhteessa tasesubstanssiin) tai esimerkiksi liiketoiminnan rahavirran diskonttaukseen.

Arvosijoittaja etsii siis osakkeita joiden todellinen arvo on markkinanoteerausta selvästi korkeampi.

Maailmalla arvosijoittamisen hyötyjä on tutkittu kosolti. LähiTapiola Varainhoidon riskienhallintapäällikön Perttu Hytönen mukaan arvostuskertoimilla määritettyjen arvo-osakkeiden historiallinen tuotto on ylittänyt viime vuosikymmeninä kansainvälisten osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton. ”Selityksenä paremmille tuotoille on pidetty muun muassa arvo-osakkeiden korkeaa riskiä, jota tuotot kompensoivat. Edulliset arvoyhtiöt ovat usein velkaisia yrityksiä ja näin ollen alttiita maksuhäiriöille. Toisaalta ”tylsiä” arvo-osakkeita muodikkaammat kasvuosakkeet ovat sijoittajille houkuttelevampia sijoituskohteita, mikä johtaa kasvuosakkeiden yliarvostukseen ja lopulta arvo-osakkeita heikompiin tuottoihin”, Hytönen toteaa LähiTapiolan blogissaan.

Entä miten on laita kotimaisilla osakemarkkinoilla?

Hytönen selvitti, onko arvosijoittaminen ollut kannattava strategia Helsingin pörssiin osakkeisiin sijoittamisessa. Hytönen teki laskelman erilaisten arvosijoitussalkkujen tuottokehityksestä Helsingin pörssissä. Hytönen jakoi Helsingin pörssin 75 suurinta osaketta kvartaaleittain viiteen eri salkkuun arvostuskertoimien perusteella ja tutki, miten erilaiset arvosalkut olisivat tuottaneet viimeisen 20 vuoden aikana. Kertoimina riskienhallintapäällikkö käytti P/B-, P/E- ja EV/EBITDA-lukuja.

”Historiallisten tuottolaskelmien mukaan systemaattinen arvosijoittaminen on ollut kannattava sijoitusstrategia myös Helsingin pörssissä”, Hytönen toteaa. Laskelmien mukaan edulliset arvo-osakkeet ovat tuottaneet vuositasolla keskimäärin peräti yli 7 prosenttia enemmän kuin kalliiksi luokitellut osakkeet.

Mielenkiintoista Hytösen laskelmissa on myös se, että tässä otoksessa EV/EBITDA-luku on toiminut perinteistä P/B-mittaria paremmin arvo-osakkeiden tunnistamisessa ja erityisesti yliarvostettujen osakkeiden identifioinnissa. Yrityksen EV/EBITDA-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran käyttökatetta, mikäli käyttökate pysyisi ennallaan. EV/EBITDA ottaa huomioon siis yrityksen velkaisuuden päinvastoin kuin p/e-luku. EV/EBITDA-luku poikkeaa EV/EBIT-luvusta siten, että EV/EBITDA:ssa ei huomioida poistoja.

”Laskelmien perusteella kannattavan kaupankäynnin perusteesi pitää paikkansa myös kotimaisilla osakemarkkinoilla: Kannattaa ostaa halvalla ja myydä kalliilla”, Hytönen tiivistää.

Kommentoi
Ylös
>