ETF-perusteet

Epäselvyyttä kolmesta kirjaimesta – mitä ovat ETF, ETP tai ETC?

ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund. Vapaasti käännettynä pörssinoteerattu rahasto.

ETF on siis yksinkertaistetusti sanottuna rahasto, jolla voidaan käydä pörssissä kauppaa samalla tavalla kuin osakkeella.

Useimmat suomalaiset sijoittajat ovat jo varmasti törmänneet ETF-rahastoihin jossain yhteydessä. Joskus sijoittaja näkee kuitenkin myös lyhenteitä ETP, ETC, ETV, jne.. Avaamme seuraavassa eri kirjainyhdistelmien keskeiset erot ja käytännön merkitykset suomalaiselle sijoittajalle.

Huolimatta monimutkaiselta kuulostavalta terminologialta on sijoittajan hyvä muistaa, että erittely on tehty sijoittajien edun vuoksi, jotta eri instrumentteihin liittyvät riskit hahmottuisivat oikein. Kirjainyhdistelmät on otettu alalla vakiintuneeseen käyttöön ja alan arvostetuimpien toimijoiden ja julkaisujen parissa ne toimivat globaalisti, mikä helpottaa sijoittajan tulkintaa.

ETP (”Exchange-Traded Product”)

Pörssinoteerattu tuote (ETP) on yleistermi kaikille alla eritellyille pörssinoteerattuille tuotteille. ETP:t seuraavat tyypillisesti tiettyä indeksiä.

ETF (”Exchange-Traded Fund”)

Valtaosa ETP-tuotteista on pörssinoteerattuja rahastoja (”ETF”). Niitä koskee sama sääntely kuin rahastoja yleisesti tuotteen kotivaltiossa. Esimerkiksi Euroopassa valtaosa ETF:stä on ns. UCITS-rahastodirektiivin alaisia rahastoja normaalien rahastojen tapaan. Yhdysvalloissa indeksipohjaiset osake- ja korko-ETF:t puolestaan kuuluvat paikallisen ”Investment company act of 1940″:n alle.

ETF:ien rakenteen toteutuksessa olennainen ero Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on se, että Yhdysvaltain lainsäädäntö sallii ETF:lle ainoastaan ”fyysisen” replikointitavan. Euroopassa ETF:t käyttävät hyvin yleisesti myös ns. ”synteettistä” replikointitapaa, jolla useimmiten pystytään toteuttamaan indeksin seuranta tehokkaammin. Molemmat replikointitavat ovat hyviä ja sisältävät sekä hyviä että huonoja puolia suhteessa toisiinsa.

Usein erityisesti perinteinen rahastoteollisuus pyrkii pelottelemaan sijoittajia synteettisistä ETF:stä. Koska osa sijoittajista haluaa suosia ainoastaan fyysisesti toteutettua replikointitapaa, löytyy Sijoittaja.fi:n ETF – valintatyökalusta useimmille markkinoille sekä synteettistä että fyysistä replikointitapaa käyttäviä ETF-rahastoja.

Sijoittajan kannalta olennaista on tietää, että ETF-tuotteissa olevat sijoitukset on turvattu eri kotivaltioiden mukaisilla säädöksillä. Esimerkiksi Euroopassa UCITS III -direktiivi varmistaa, että sen alaisissa rahastoissa saa olla ns. kattamatonta riskiä, jota vastaan ei ole vakuutta (arvopapereita, rahaa, tms), aina enintään 10 %:ia pääomista. Sama säännös koskee niin normaaleja rahastoja kuin ETF:iä, jotka siis ovat rahastoja tässä mielessä siinä missä muutkin. Vuoden 2012 lopussa lähes 92 % maailman 3 851:stä eri ETP-tuotteesta oli ETF-muotoisia.

Muut pörssinoteeratut vakuudelliset tuotteet (”Exchange-Traded Collateralized Instruments”)

ETC (”Exchange-Traded Commodity”)

Euroopassa UCITS III -rahastodirektiivi vaatii rahastolle tietyn minimihajautuksen. Tästä syystä sen alle ei voi kuulua esimerkiksi yksittäisiin raaka-aineisiin sidottuja instrumentteja. Tämänkaltaiset tuotteet menevät kategorian ETC alle. ETC:itä sääntelee ns. ”EU Prospectus Directive”. Niiden vakuutena voi olla joko fyysistä vakuutta (tyypillisesti arvopapereita) tai vaihtoehtoisesti ne voivat olla konkurssisuojaa saavia erityisrahoitusvälineitä (”special purpose vehicle”). Tyypillisesti ETC-instrumenttien vakuutena on turvallisia arvopapereita kuten rahamarkkinainstrumentteja, valtionlainoja tai kultaa. ETC-instrumentit ovat teknisesti liikkeeseenlaskijan velkasitoumuksia.

ETV (”Exchange-Traded Vehicle”)

ETV:t ovat USA:n markkinoilla. Niitä ei luokitella rahastoiksi, vaan niiden toimintaa säätelee ”Securities Act of 1933″. ETV:t seuraavat tyypillisesti raaka-aineindeksejä.

ETN (”Exchange-Traded Note”)

Yleistermi kaikille pörssinoteeratuille tuotteille, jotka ovat juridisesti liikkeeseenlaskijan velkasitoumuksia. ETC:t ja ETV:t ovat ETN:iä.

Lue lisää ETF-sijoittamisesta

Sijoittaja.fi on koonnyt on koonnut kattavaa tietopaketin sijoittajille. Löydät myös oman osa-alueen ETF-sijoittamiseen.

Artikkeli on alun perin julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 15.12.2015.

Kommentoi
Ylös
>