Markkinakommentit

Front: Suomen tilanne on sekava – osakkeet alipainossa

Työmarkkinajärjestöjen kyvyttömyys saada sopimusta kilpailukyvyn parantamiseksi on luonut Suomeen sekavan tilanteen, toteaa varainhoitoyhtiö Front. Euroalueen osakkeiden alipainotusta puoltaa nyt useat seikat.

Frontin mukaan Suomen tilanne jatkuu sekavana, kun joulukuun alussa ilmeni, että työmarkkinajärjestöt eivät kykene tekemään ehdotusta, jolla korvattaisiin hallituksen toimet kilpailukyvyn parantamiseksi (nk. pakkolait ym. toimet).

”Repivä tilanne työmarkkinoilla ei ainakaan kannusta investointeihin tai kotitalouksia suurempien hankintojen tekemiseen”, Front toteaa kuukausikatsauksessaan.

Julkisen talouden menokuri ei näytä toteutuvan. ”Sote-ratkaisu saatiin periaatetasolla tehtyä, mutta sen vaikutus on parhaimmillaan vain julkisten menojen kasvua hieman hillitsevä. Ensi vuoden budjetin säästöjen pohja on joka tapauksessa murentunut, kun turvapaikanhakijakriisi kasvattaa valtion menoja noin miljardilla eurolla ja useita aiemmin ilmoitettuja säästöpäätöksistä on peruttu.”

Tässä tilanteessa varmaa ovat vain verojen korotukset, mikä entisestään heikentää kotimaista kysyntää ja pidentää taantumaa. ”Ongelmallista tilanteessa on se, että hapuileva politiikka heikentää yritysten ja kotitalouksien uskoa siihen, että ylipäänsä kyettäisiin kääntämään Suomen talouskehitys parempaan ja tekemään riittävät rakenteelliset muutokset talouden tervehdyttämiseksi”, Front toteaa.

”Kansalainen voi vain aprikoida: Jos tämä hallitus ei kykene, niin mikä kokoonpano siihen muka kykenisi, kun kahtena edellisenäkään vaalikautena ei saatu mitään aikaiseksi?”

Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat alipainossa, ja alipainotusta puoltaa usea seikka.

”Osakkeiden arvostus on varsin korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa. Korkea arvostus on perusteltua, jos kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. Molempien tekijöiden osalta eväät alkavat olla vähissä”, Front toteaa.

Varainhoitoyhtiön mukaan maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet keskipitkällä aikavälillä (3-4 vuotta), vaikka lähiaikoina tilanne onkin säilynyt ennallaan.

Teollisuusmaissa ja varsinkin Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on vielä ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita, mutta tältäkin osin raja on tulossa vastaan ensi vuonna ja vuonna 2017. ”Osakkeita tukee lähinnä matalat korot ja sijoittajien (edelleen) suuri riskinottohalu osakesijoituksissa. Näiden varaan emme rakenna keskipitkän aikavälin allokaatiostrategiaa.”

Saksa ja euroalueen maat ovat Frontin strategiassa tuntuvassa alipainossa autoteollisuuden skandaalien, eurojärjestelmän ongelmien ja EU:n poliittisten ongelmien vuoksi. Lisäksi Front arvioi terrorismin riskin erityisen suureksi EU-maissa.

Kehittyneista maista Frontin osakesijoituksissa Sveitsi, Iso-Britannia sekä Japani ja Yhdysvallat ovat lievässä ylipainossa. Pohjoismaista Front ylipainottaa ainoastaan Tanskaa ja sekin johtuu maan pörssin toimialarakenteesta.

Kommentoi
Ylös
>