Osakeanalyysit

Inderes laski Metson suositusta

Lähde: Metso Oyj

Lähde: Metso Oyj

Metson osakekurssin nousu on heikentänyt osakkeen riski-tuotto -suhdetta.

Analyysitalo Inderesin mukaan kaivosinvestoinneissa markkinatilanne on ollut jo pitkään erittäin haastava ja vaikea tilanne tulee myös jatkumaan.

Viime aikoina riskit ovat kasvaneet myös sektorin palvelukysynnässä, mikä on jo yli 60 % Metson liikevaihdosta, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Vaisusta markkinatilanteesta huolimatta Metson johto on Inderesin mukaan toistaiseksi pystynyt pitämään kannattavuutensa hyvällä tasolla jatkuvilla tehostamistoimilla. ”Yhtiön track-record on tässä suhteessa vakuuttava ja uskomme johdon toimivan proaktiivisesti myös jatkossa.”

Haastava markkinatilanne on näkynyt Metson tilauskannassa. ”Vaisut tilauskertymät ovat painaneet yhtiön tilauskantaa, minkä takia odotamme liikevaihdon laskevan selvästi myös ensi vuonna”, Inderes ennustaa.

Myyntihaasteiden vuoksi Metson kannattavuuden ylläpitäminen on yhä haastavampaa.

Metson arvostuskertoimet ovat nousseet jo kohtuullisen korkeiksi ja osakkeen aikaisempi aliarvostus on korjaantunut, analyysitalo arvioi. Myös osakkeen arvostustaso suhteessa verrokkeihin on myös normalisoitunut.

Metsolla on kuitenkin edelleen suhteellisen korkea osinkotuotto (4,5 %), vahva tase ja hyvä johto, minkä takia Inderes ei näe osakkeessa myöskään merkittävää laskuvaraa vaikeana jatkuvasta markkinatilanteesta huolimatta.

Inderes laski Metson suosituksen ”Vähennä”-tasolle aiemmasta ”Lisää”-tasosta. Syynä on se, että Metson osakekurssi on elpynyt selvästi ja riski/tuotto-suhde on heikentynyt.

Inderesin tavoitehinta Metson osakkeelle on edelleen 23,00 euroa.

Metso-osakekurssi-osake-122015

Kommentoi
Ylös
>