Osakeanalyysit

Inderesin TOP3-listan osakkeet arvostukseltaan houkuttelevia

Analyysitalo Inderesin suosikkiosakkeille on yhteistä houkuttelevan alhainen arvostustaso.

Indersin TOP3-listalla oleva kiinteistöyhtiö Citycon Sektor-kaupan myötä Citycon on noussut uuteen kokoluokkaan ja yhtiön kiinteistöportfolion maantieteellinen hajautus sekä laatu ovat parantuneet selvästi.

Cityconin osakekurssi on laskenut voimakkaasti Sektor-yrityskaupan, osakeannin ja Euroopan kiinteistösektorin arvostustason laskun myötä.

”Tämä on kuitenkin ollut markkinoiden ylilyönti, Inderes väittää. Näkemyksemme mukaan Cityconin kurssilaskussa on nähtävissä ylireagoinnin merkkejä ja arvostustaso suhteessa Eurooppalaisiin verrokkeihin on revennyt liian suureksi”, Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Tällä hetkellä Cityconin osake hinnoitellaan analyysitalon mukaan 16 prosenttia alle osakekohtaisen nettovarallisuuden, kun Euroopan listatut kiinteistöyhtiöt hinnoitellaan keskimäärin 5 prosenttia yli niiden nettovarallisuuden. Inderesin laskemat P/E-luvut ovat lähivuosille maltilliset noin 12-13x ja osakkeen odotettu osinkotuotto on suhteellisen vahva, noin 6 prosenttia.

Listan toinen yhtiö, Oriola-KD muuttui Venäjältä irtautumisen jälkeen kriisiyhtiöstä vakaaksi ja houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. ”Keväällä järjestetty osakeanti korjasi myös heikossa kunnossa olleen taseen ja yhtiö seisoo nyt vakaalla pohjalla”, Inderes toteaa.

Inderesin ennusteiden mukaiset P/E-luvut vuosille 2015 ja 2016 ovat 19x ja 17x, jotka ovat noin 10 prosenttia verrokkiryhmän alapuolella. Osinkotuotot ovat 2,9 % ja 3,6 %, jotka ovat kaksinkertaiset verrokkiryhmään nähden.

”Mielestämme yhtiölle voidaan vahvan markkina-aseman, liiketoiminnan defensiivisen luonteen sekä ennustettavan ja vakaan kannattavuuden nojalla hyväksyä selvästi korkeammat arvostuskertoimet ja uskomme osakkeen kurovan verrokkiryhmän alennuksen umpeen lähiaikoina”, analyysitalo summaa.

Myös listan kolmas yhtiö, Restamax on arvostuskertoimiltaan aliarvostettu.

”Vuoden 2016 P/E-luku on noin 10x ja EV/EBITDA selvästi alle 5x. Arvostuskertoimet ovat arviomme mukaan huomattavasti alle niiden normaalin tason ja uskomme kertoimien normalisoituvan asteittain, kun yhtiön tulosparannus realisoituu ja markkinoiden luottamus yhtiötä kohtaan vahvistuu”, Inderes toteaa.

Osinkokauden lähestyessä myös noin 5 prosentin osinkotuotto antaa osakkeelle selkeää tukea.

Restamax nosti ohjeistustaan kolmannen kvartaalin raportissa ja odottaa nyt liikevaihtonsa olevan noin 110 miljoonaa ja käyttökate- sekä liikevoittomarginaalin paranevan edellisvuodesta. ”Vahvan Q3:n jälkeen yhtiöllä ei arviomme mukaan ole ongelmia ohjeistuksen saavuttamisessa, mikä parantaa osakkeen riski/tuotto-suhdetta”, Inderes arvioi.

Kommentoi
Ylös
>