Markkinakommentit

Parhaiden kehittyvien talouksien poiminta on avainasemassa vuodelle 2016

Varainhoitoyhtiö Standard Life Investments uskoo, että erot haavoittuvuustekijöissä voivat auttaa sijoittajia valitsemaan sijoituskohteensa kehittyvistä markkinoista vuonna 2016.

Kehittyvät markkinat ovat kärsineet alavireisyydestä jos usean vuoden ajan. Vuonna 2016 ne ovat edelleen vahvassa ulkoisessa vastatuulessa. Syitä on monia: Kiinan talouden hidastuminen ja tasapainottaminen, alhaiset hyödykehinnat, lyhyiden korkojen nousu Yhdysvalloissa sekä Yhdysvaltain dollarin mahdollinen lisävahvistuminen. Maat reagoivat näihin paineisiin eri tavoin riippuen siitä oman taloutensa ja instituutioidensa sekä tasapainottomuutensa mukaan.

Uusimmassa kehittyvien markkinoiden lämpökartassa Standard Life Investmentsin pääekonomisti Jeremy Lawson ja kehittyvien markkinoiden ekonomisti Nicolas Jaquier nostavat esiin tärkeitä eroavaisuuksia yksittäisten maiden riskiluokituksissa.

“Toukokuinen lämpökarttamme osoitti hyvin omaisuuslajien tulevat hintaliikkeet. Unkarin, Korean ja Venäjän kaltaiset maat näkyivät suhteellisen alhaisen riskin alueina ja yleensä menestyivät paremmin kuin kirjon yläpäässä olevat maat, kuten Brasilia, Turkki ja Peru. Kun tarkastellaan tulevaa, laajalle levinnyt valuuttojen heikkeneminen on auttanut monia maita vähentämään ulkoisia epätasapainotekijöitä, vaikka sisäiset epätasapainot ovat edelleen yleisiä, ja niiden korjaamiseen menee paljon kauemmin”, sanoo Jeremy Lawson.

Lämpökartan mukaan suurimmat riskit ovat maissa, joissa valuuttakurssi on kiinteä tai sidottu, kuten Venezuelassa ja Egyptissä. Brasilia ja Malesia ovat laskeneet riskitasoaan tasapainotilanteen parannuttua vuoden aikana, mutta riski on edelleen korkealla. Turkin ulkoiset haavoittuvuustekijät ovat pysyneet pääosin ennallaan, vaikka maa on hyötynyt öljynhinnan pudotuksesta.

“Vaikka Kolumbian ulkoiset muuttujat ovat kohentuneet hieman, tämän vastapainona sisäiset epätasapainotekijät ovat lisääntyneet. Budjettien tasapainonäkymät ovat heikentyneet huomattavasti Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä, ja kotimaisen epätasapainon lievä vahvistuminen johti riskin hienoiseen nostoon Intian, Indonesian, Meksikon ja Filippiinien kohdalla.”

Kommentoi
Ylös
>