Markkinakommentit

Pictet Asset Management luottaa Japanin ja Euroopan osakemarkkinoihin

Ensi vuonna myös Aasian kehittyvät markkinat ovat voittajia, arvioi varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management.

Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini tarkastelee vuoden 2016 sijoitusmaisemaa:

”Uskomme osakkeiden tuottavan hyvin vuonna 2016 maltillisen talouskasvun ja lisäelvytyksen ansiosta. Suosimme osakemarkkinoista edelleen Japania ja Eurooppaa. Molemmat alueet hyötyvät elvytyksestä ja talouskasvun parantumisesta.”

Paolinin mukaan kehittyvät markkinat – aliarvostetut ja hyljeksityt – voisivat lähteä vahvaan nousuun. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostus on niin alhaisella tasolla, että sen perusteleminen käy yhä vaikeammaksi.

”Kehittyvillä markkinoilla odotamme aasialaisten osakkeiden menestyvät parhaiten. Niiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin vastaavien Latinalaisen Amerikan osakkeiden. Korealaiset osakkeet näyttävät erityisen houkuttelevilta, sillä maan talous hyötyy ensimmäisten joukossa maailmankaupan piristymisestä.”

Jos länsimaat poistavat Venäjän talouspakotteet, venäläiset osakkeet voivat myös nousta hyvin.

Valtionlainojen tuottoero kaventuu

Eurooppalaiset valtionlainat jäävät jälkeen Yhdysvaltain valtionlainoista, kun taas high yield -lainat ja jotkin kehittyvien markkinoiden lainat saattavat menestyä hyvin vuonna 2016.

”Tutkimuksemme osoittaa, että Saksan ja Yhdysvaltain valtionlainojen tuottoeroon vaikuttaa vahvasti Yhdysvaltain ja euroalueen talouksien nimelliskasvujen ero noin 12 kuukauden viiveellä. Nyt kun tämä kasvuero on huvennut miltei olemattomiin, uskomme myös valtionlainojen tuottoeron kaventuvan vuoden 2016 aikana, vaikka rahapolitiikat lähtisivät Yhdysvalloissa ja Saksassa eri suuntiin”, Paolini toteaa.

Ensi vuonna myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen näyttää muuttuvan heikentymiseksi. Dollarin heikentyminen liittyy yleensä sijoittajien riskinottohalukkuuden vahvistumiseen.

Liiallinen varovaisuus olisi hätiköintiä

Sijoittajia ei olisi vaikea vakuuttaa siitä, että 2016 voi olla jälleen hankala vuosi. Kehittyvät markkinat yskähtelevät, Kiinan talous hidastuu nopeasti ja Yhdysvaltain keskuspankin korkojen nosto joulukuussa näyttää todennäköiseltä. Yhdysvaltalaisten osakkeiden hinnat ovat lisäksi lähellä ennätyslukuja.

Riskipitoisiin omaisuuslajeihin tehtyjen sijoitusten vähentäminen voi näyttää houkuttelevalta. Mutta vaikka sijoitusriskeihin kannattaa yleensä kiinnittää huomiota, liian varovaisen kannan omaksuminen voi olla hätiköityä. Juuri kun sijoitusilmasto tuntuu epätavallisen ankaralta, sijoittajien pitäisi keskittyä siihen, mikä voisi onnistua hyvin.

”Kun tutkailimme vuoden 2016 finanssimaisemaa, ajattelumme suuntaa ohjasi yhä vahvemmin maailmantalouden kyky tuottaa iloisia yllätyksiä. Meidän mielestämme optimismiin on riittävästi syytä.”

Jenkkikulutus tukee kasvua

Yksi ilonaihe on kulutus. Todisteet kulutuksen kasvusta vuonna 2016 ovat kasvussa. Yhdysvalloissa työttömyysluvut jatkavat laskuaan ja samaan aikaan palkat nousevat. Rahankäyttö saanee lisäpotkua myös vahvoilta asuntomarkkinoilta. Näitä ei koronnostonkaan pitäisi saada vaihtamaan suuntaa. Sama trendi on näkyvissä myös euroalueella.

Kiinakin voi antaa aihetta optimismin viriämiseen ensi vuonna. Päättäjät lisäävät varmasti elvytystoimenpiteitä finanssi- ja rahamarkkinoilla helpottaakseen maan siirtymistä entistä tasapainoisempaan ja kulutuspohjaiseen talouteen.

Maltillisen talouskasvun ja elvyttävän rahapolitiikan yhdistelmä hyödyttänee riskipitoisia omaisuuslajeja ja varsinkin sellaisia, joiden arvostus on alle historiallisen keskiarvon.

Tähän liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä:

  • Väärä päätös – esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin liian aggressiivinen rahapolitiikan tiukentaminen – voi aiheuttaa markkinoilla romahduksen, joka syöksee talouden laskuun. Mielestämme tämä on epätodennäköistä, sillä uskomme Yhdysvaltain keskuspankin pelaavan varman päälle ja antavan mieluummin inflaation nousta kuin toipumisen laantua.
  • Jos vieraassa valuutassa olevien yrityslainojen kertyminen kehittyvillä markkinoilla aiheuttaa luottosokin ja sitä ei pystytä hallitsemaan Yhdysvaltain dollarin nousun jatkumisen takia, tuloksena voi olla luottokriisi.
  • Kulutuksen nousun aiheuttama kasvupyrähdys voi osoittautua odotettua suuremmaksi, ja yritysjärjestelyt lisääntyvät edelleen. Näin maailmantalouden kasvu voi karata käsistä ja johtaa inflaatiopaineiden kasvuun.
Kommentoi
Ylös
>