Markkinakommentit

Pidetään ruuti kuivana ennen Fedin seuraavaa siirtoa – nämä toimialat hyötyvät

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management varautuu koron nostoon. Kiristyvästä rahapolitiikasta hyötyvät tietotekniikka- ja finanssisektorin osakkeet.

Maailman osakkeet eivät juurikaan liikkuneet suuntaan tai toiseen marraskuussa, Pictet toteaa joulukuun Barometer-katsauksessa. Tämä johtuu siitä, että huoli Yhdysvaltain todennäköisen koronnoston vaikutuksista sekä kehittyvien markkinoiden terveydentilasta sai vastapainokseen muiden maiden keskuspankkien rahapoliittisen tuen jatkumisen.

Osakkeet saivat tukea myös yritysjärjestelyjen lisääntymisestä. Globaalisti yritysjärjestelyjen arvo nousi tänä vuonna yli 5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin, uuteen ennätykseen.

Teollisuus- ja teknologiaosakkeet olivat vahvimmilla marraskuussa, kun taas heikoimmin menestyvien joukossa olivat raaka-aineet ja julkiset palvelut. Tämän vuoden aikana kestokulutushyödyke- ja teknologiaosakkeet ovat tuottaneet parhaiten, kun taas energia- ja raaka-aineosakkeet ovat laskeneet yli 10 prosenttia.

Sijoittajat luottivat kiinalaisten viranomaisten raha- ja talouspoliittiseen lisätukeen taloudelle. Tämä auttoi pitämään kehittyvien markkinoiden osakkeet tasapainossa ja noin 10 % yli elokuun lopun pohjalukemien. Alhaiset arvostukset näyttävät houkuttelevan joitakin sijoittajia taas tähän omaisuuslajiin.

Korkotuotteissa joukkolainoilla käytiin kauppaa kapealla vaihteluvälillä. Laskua Yhdysvaltain dollareissa tuli globaalisti noin prosentti. Eurooppalaiset valtionlainat olivat kuitenkin nousussa. Saksan ja Ranskan kaksivuotisten lainojen tuotto – jo ennestään alle nollan – sukelsi entistä syvemmälle miinuspuolella.

Tämä osoittaa Yhdysvaltain ja euroalueen rahapolitiikkojen erkaantuvan toisistaan. Yhdysvaltain ja Saksan kymmenen vuoden valtionlainojen tuottospreadi nousi 180 peruspisteeseen – suurimmilleen miltei 25 vuoteen.

Kehittyvien talouksien korkomarkkinoilla joukkolainat putosivat. Kiinan hidastuva talous, vahvistunut Yhdysvaltain dollari ja odotettavissa oleva koronnosto painoivat ulkoiseen rahoitukseen nojaavien maiden liikkeelle laskemia luottoja.

Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari nousi verrattuna tärkeimpien valuuttojen koriin. Englannin punta laski, koska Englannin pankin johto antoi ymmärtää korkojen pysyvän alhaalla pitempään. Euroa painoivat toiveet Euroopan keskuspankin lisäelvytyksestä – euro laski yli 3 % dollariin verrattuna ja päätyi marraskuun heikoimmin menestyneiden valuuttojen joukkoon.

Dollarin arvonnousu painoi öljyä ja muita hyödykkeitä, joihin kohdistui jo ennestään paineita Kiinan – maailman suurimman kuluttajan – talouden hidastumisen aiheuttaman huolen takia. Hyödykkeiden hinnat ovat nyt alimmillaan sitten vuoden 2009 puolivälin.

Pictet pitää osakkeiden painon neutraalina odotellessaan ensimmäistä koronnostoa Yhdysvalloissa. Joukkolainat varainhoitoyhtiö siirsi alipainoon arvostussyistä.

Alueista Pictet suosii yhä Eurooppaa ja Japania, joissa tulosnäkymät ovat muita parempia. Yhdysvalloissa hinnat ovat korkealla, eivätkä kehittyvät markkinat ole vielä ’osta’-kunnossa.

Sektoreissa Pictet painottaa jossain määrin syklisiä aloja. Pictetillä on ylipaino tietotekniikka- ja finanssiosakkeissa, jotka todennäköisimmin hyötyvät Yhdysvaltojen koronnostoista.

Varainhoitoyhtiö nosti kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainat neutraaliksi ja vähensi sijoituksia kehittyvien markkinoiden yrityslainoihin.

Kommentoi
Ylös
>