Tunnusluvut

Salkunhoitajan vinkit – näin hyödynnät osakkeen arvostuskertoimia

Mikä on hyödyllisin osakkeen arvostuskerroin? Salkunhoitaja vertailee blogissaan tunnetuimpia osakkeiden arvostuskertoimia.

Seligsonin salkunhoitajan Anders Oldenburgin mukaan tulosperusteiset luvut kertovat yleensä odotettavissa olevista kassavirroista paljon enemmän kuin taseperusteiset luvut, ja ovat siten hyödyllisempiä.

Tulosperusteisia arvostuskertoimia ovat esimerkiksi P/E-luku, EV/Ebit ja EV/Ebitda. Tyypillisin tasepohjainen arvostuskerroin on P/B, eli hinta suhteessa taseen kirja-arvoon.

”Mutta tasekin on hyvin tärkeä – jos ostat velkaantuneen yhtiön, yhtiön velka on osa liiketoiminnasta maksamaasi kauppahintaa, joten se pitää huomioida. Aivan kuten asuntoa ostaessasi et katso vain myyntihintaa, vaan asunnon velatonta myyntihintaa”, Oldenburg toteaa Seligsonin blogissaan.

Taseen muiden omaisuuserien kuin kassan arvo eivät salkunhoitajan mukaan sen sijaan kovin usein kerro juuri mitään.

”Katson näiden osalta tasetta vain, jos omaisuuserät sattuvat olemaan helposti arvostettavissa ja kohtuullisen likvidejä, kuten esimerkiksi metsätilat, vesivoimalaitokset tai asutuskeskuksissa sijaitsevat asunnot ja toimistokiinteistöt. Omaisuuserillä on arvoa vain, jos ne tuottavat voittoa, eikä koneiden, tehtaiden yms. omaisuuserien oikeasta arvosta voi sanoa yhtään mitään taseen perusteella.”

”Kannattaa siis katsoa tulosta”, Oldenburg painottaa.

Sijoittaja ei tietenkään voi seurata pelkästään tulosta tai tulosta suhteessa osakkeen hintaan. Tulos kun mittaa mennyttä, ei tulevaa – ja sijoittaja on kiinnostunut ennen kaikkea tulevasta.

”Tulevaisuuden tuloksia ja kassavirtoja voi tietysti yrittää arvioida osittain menneiden tulosten perusteella mutta mitään takeita, että hyvä (tai huono) kehitys jatkuisi ei juuri koskaan ole”, Olderburg toteaa.

Oldenburg käyttää itse tunnuslukuja vain nopeaan seulontaan, löytääkseen yhtiöitä, jotka voivat olla kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita.

”Katson lähinnä EV/EBIT -lukua (bruttoarvo/liiketulos), tulosmarginaaleja vähintään vuosikymmenen ajalta, osinkotuottoa vähintään vuosikymmenen ajalta sekä orgaanista kasvua (poislukien siis yritysostot ja valuuttakurssien vaikutukset).”

Osakepoiminta pelkkien tunnuslukujen perusteella ei riitä, väittää Oldenburg. ”Olen täysin vakuuttunut siitä, että vain tunnuslukuja laskemalla en minä etkä sinä tule löytämään poikkeuksellisen hyviä sijoituskohteita.”

Yhtiöiden tilinpäätökset ovat nykyään helposti kaikkien saatavilla ja jokainen meistä voi helposti niistä laskea kaikki haluamansa tunnusluvut, salkunhoitaja perustelee. ”Luvut voivat toki silti olla hyödyllisiä eri yhtiöiden ymmärtämiseksi, mutta meidän on turha kuvitella, ettei kukaan muu maailmassa osaisi laskea vaikkapa Tikkurilan P/E-lukua.”

”Tilanne saattoi olla erilainen 100 vuotta sitten, kun tilinpäätökset piti anoa postitse, kirjanpitokäytännöt olivat vähän mitä sattui eikä kenelläkään ollut tietokonetta.”

Kommentoi
Ylös
>