Markkinakommentit

Sijoittaja, ensi vuonna katseet Euroopan osakemarkkinoille

Pariisi-Ranska-Eurooppa-122015

Sijoittajan on nyt helppo löytää moniakin positiivisia ajureita, jotka tukevat eurooppalaisosakkeita myös vuonna 2016, arvioi Osakesäästäjien Keskusliitto.

Euroopan talous on alkanut elpymään ja työttömyys laskemaan. Nämä ovat jo omalta osaltaan positiivinen asia maanosamme talouden ja yritysten tuloskasvun kannalta, Osakesäästäjien Keskusliitto toteaa osakemarkkinakatsauksessaan.

Myös EKP tukee maanosan kasvua.

”Lisäksi EKP jatkanee elvytysohjelmaansa suunnitellusti myös ensi vuonna, jonka positiiviset vaikutukset näkyvät erityisesti heikompana euron kurssina ja kasvavana pankkien luotonantona.”

Lisäksi halventunut energian hinta on Osakesäästäjien mukaan sekin merkittävä piristysruiske Euroopan yksityiselle kulutukselle ja talouskasvulle, Euroopan ollessa öljyn nettotuoja.

”Kaiken kaikkiaan sijoittajan on siis helppo löytää moniakin positiivisia ajureita, jotka tukevat eurooppalaisosakkeita myös vuonna 2016”, Osakesäästäjät toteaa.

Riskejäkin riittää

Haasteitakin tokin on. ”Murheenkryyninä osakesijoittajan kannalta on kuitenkin edelleen yritysten suhteellisen vaisu tuloskasvu, joka yhdessä kohonneiden arvostustasojen kanssa kasvattaa riskiä osakemarkkinoiden korjausliikkeelle.”

Osakesäästäjien mukaan myös EKP:n rahapolitiikan kannalta myös keskeinen riski on viime aikoina vallinnut inflaation heikko kehitys, jonka negatiiviset vaikutukset kulutukseen ja velkojen reaaliarvoon ovat hyvin tiedossa.

Muina riskeinä Osakesäästäjät mainitsee vahvistuvan dollarin vaikutukset kehittyviin maihin ja Kiinan talouskasvun hidastuminen – nämä ovat osakemarkkinoiden kehitykselle Euroopassakin.

Helsingin pörssin haasteena korkea arvostustaso

Osakesäästäjien mukaan Helsingin pörssin kehitys vuonna 2016 näyttää etukäteen spekuloituna pitkälle samankaltaiselta muun Euroopan kanssa.

Helsingin pörssin haaste on kuitenkin osakkeiden korkea hinnoittelu.

”Kuluvan vuoden vahva osakemarkkinoiden kehitys asettaa kuitenkin yhä enemmän haasteita löytää maltillisesti hinnoiteltuja Helsingin pörssin osakkeita. Siksi myös yritysten tuloskehitys saanee ensi vuonna kuluvaa vuotta suuremman painoarvon arvostustasojen kiristyttyä.”

Osakesäästäjien mukaan sijoittajat tulevat jatkossakin arvostamaan vahvoja osingonmaksajia, jotka tarjoavat kilpailukykyistä kassavirtaa sijoitusvaihtoehtojen ollessa kortilla.

Lisäksi osakepoiminnan merkitys tulee kuitenkin todennäköisesti olemaan vuonna 2016 kulunutta vuotta suuremmassa roolissa, koska keskuspankkien elvyttävän politiikan vaikutukset ovat jo pitkälle hinnoiteltu nykyiseen kurssitasoon, joten yleinen osakemarkkinoiden vetoapu alkaa olla syöty.

”Sen vuoksi korkeat tuotot tulee jatkossa ansaita poimimalla positiivisia tulosyllättäjiä tai muita vahvoja yrityskohtaisia lukuja raportoivia yhtiöitä salkkuun”, Osakesäästäjät toteaa.

Kommentoi
Ylös
>