ETF-perusteet

Sijoituskonkarit: Indeksisijoitukset lyövät aktiiviset sijoitusrahastot

Yksityissijoittajat Kim ja Tom Lindström eivät jätä tilaa tulkinnalle – rahavarat kannattaa laittaa mielummin ETF:iin tai indeksirahastoihin kuin aktiivisesti hoidettuihin sijoitusrahastoihin.

”Emme yleisesti ottaen pidä aktiivisia rahastoja vaihtoehtona”, Kim ja Tom toteavat ykskantaan Nordnetblogissa.

Kulut ovat aktiivisesti hoidetuissa sijoitusrahastoissa kymmenkertaiset indeksirahastoihin ja ETF:iin verrattuna, kun taas tuotot ovat samaa tasoa ennen kuluja, sijoituskonkarit toteavat. Tämän vuoksi aktiiviset rahastot häviävät indeksisijoituksille kulujen jälkeen.

Sijoittajan on syytä kuitenkin tiedostaa ETF:ien ja indeksirahastojen tekniset erot.

”ETF:ät kilpailevat lähinnä indeksirahastojen kanssa. Näiden suurin ero on siinä, että ETF:illä voi käydä jatkuvasti kauppaa, kun taas indeksirahastoilla voi käydä kauppaa ainoastaan kerran päivässä. ETF:ien hallinnointikulut ovat hieman matalammat kuin indeksirahastojen, mutta tämä ei kerro koko totuutta. ETF:ät ulkoistavat osan kuluista markkinapaikalle ja kun kaupankäyntikulut lasketaan mukaan, ovat näiden sijoitusmuotojen kokonaiskulut samaa luokkaa”, Lindströmit summaavat.

ETF on Lindströmien mukaan sijoitusmuoto laiskalle rahalle, jossa ei oteta näkemystä yksittäisistä yhtiöistä vaan tyydytään markkinatuottoon. Lindströmit ovat tunnettuja osakesijoittajia – silti ETF:llä on heidänkin mukaansa oma paikkansa: ”Ne ovat myös loistava vaihtoehto suorille osakesijoituksille, kun sijoittaa markkinoille joita ei tunne tai kun markkinoiden sijoituskustannukset ovat korkeat.”

ETF:ien etuna on myös se, että uusille markkinoille sijoittaessa ETF:illä saa yhdellä kertaa hajautetun ratkaisun. ”Tuote on yleensä erittäin läpinäkyvä ja jokainen tietää mihin rahaston varat on sijoitettu. Läpinäkyvyydessä on kuitenkin eroja riippuen siitä omistaako ETF:ä fyysisesti osakkeet vai yrittääkö se jäljitellä synteettisesti indeksiä johdannaisilla.”

ETF:t ovat joko synteettisiä tai fyysisiä.

Fyysiset ETF:t sijoittavat suoraan kohdeindeksin muodostaviin arvopapereihin täysin tai lähes samassa suhteessa kuin kohdeindeksissä. Rahasto siis ostaa kaikkia komponentteja indeksin painojen määräämässä suhteessa. Tätä toimintoa kutsutaan indeksin fyysiseksi replikoinniksi.

Synteettisten ETF:n salkku on muodostettu puolestaan kokonaan indeksijohdannaisilla.

Synteettinen ETF on rakennettu siten, että ETF:n liikkeeseenlaskija omistaa vakuuskorin, joka usein kohdistuu vertailuindeksin sisältämiin arvopapereihin, mutta voi myös olla täysin riippumaton ETF:n sijoituskohteesta. Tätä vakuutta vastaan se tekee total return swapin eli kassavirtojen vaihtosopimuksen, jossa vakuuden tuotto vaihdetaan vertailuindeksin kokonaistuottoon swap-sopimuksen vastapuolen kanssa.

Synteettisen ETF:n liikkeellelaskija ei omista indeksiä seuraavan ETF:n sisältämiä osakkeita mutta sillä on oikeus indeksin mukaiseen tuottoon.

Lindströmit suosivat fyysisiä ETF:iä. ”Henkilökohtaisesti valitsisimme mieluummin fyysisen ETF:än kuin synteettisen, vaikka jälkimmäinen yleensä tekee saman hieman halvemmalla ja hieman paremmin. Ero on kuitenkin hyvin pieni, jonka takia mielestämme ei kannata ottaa synteettisen ETF:än riskejä.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös