Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Vuodesta 2016 tulossa sijoittajalle vaikea

Standard Life Investmentsin mukaan 2016 näyttää hankalalta sijoittajille, koska eri maat ja omaisuuslajit ovat niin vahvasti sijoitussyklin eri vaiheissa.

Vuoden viimeisessä Global Perspective -katsauksessa strategiajohtaja Andrew Milligan puntaroi, miten globaalit sijoittajat voivat tehdä sopivaa tuottoa tässä ympäristössä.

”Suositamme erittäin valikoivaa, suhteellisen arvon suhtautumista sekä kehittyneiden markkinoiden suosimista kehittyvien sijaan. Suositamme myös Euroopan tai Japanin painottamista, sillä ne hyötyvät hyödykkeiden alentuneista hinnoista ja talouden kohentumisesta. Nousemme myös ylemmäksi pääomarakenteessa yrityslainoihin, koska yritysten tuotot ovat paineen alla koko maailmassa. Toisaalta valtionlainoissa duraatiomme on lyhyt ja valitsemme alipainon osakemarkkinoilla, jotka ovat jo suhteellisen kalliita tai liian alttiita hyödykepaineille, kuten Yhdysvallat tai kehittynyt Aasia.”

”Vuoden 2015 aikana vähensimme tasaisesti riskiä moniin omaisuuslajeihin sijoittavissa salkuissa alimmilleen sitten vuoden 2012. Tämä heijastaa huoltamme arvostuksista, yritysten tuloskasvun hidastumisesta ja stressin lisääntymisestä finanssimarkkinoilla. Vuonna 2016 riskin lisäämiseen tai vähentämiseen salkuissa vaikuttavat muun muassa dollarin arvon muuttumisen suunta ja määrä, Kiinan elvytystoimenpiteiden menestys ja Yhdysvaltain keskuspankin linjausten tiukentumisen vaikutus velkaantuneisiin kehittyviin markkinoihin.”

Andrew Milligan kommentoi joitakin pääteemoja ja -omaisuuslajeja:

Toimialat

”Sijoituspäätösten tekemisestä tulee entistä monimutkaisempaa, kun kasvu-urat ja rahapolitiikat lähtevät eri suuntiin. ’Kahden nopeuden’ talous on merkittävä sijoitusteema vuonna 2016. Hyödykkeiden ja energian hinnan lasku edistää kotitalouksien kulutusta ja liiketoimintapalveluja, kun taas teollisuustalous ja maailmankauppa kärsivät.

Volatiliteetti

”Markkinoilla mahdollisesti levottomuutta aiheuttavia tekijöitä on monta. Uskomme varsinkin Yhdysvaltain rahapolitiikan, Kiinan kasvun aiheuttaman huolen ja politiikan – Yhdysvaltain presidentin vaalit ja Ison-Britannian mahdollinen EU-kansanäänestys mukaan lukien – lisäävän volatiliteettia markkinoilla. Kiinan päättäjien onnistumisella on suuri vaikutus kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden omaisuuslajien hintaan. Suuri kysymys ensi vuonna on, miten hyvin Kiinan hallitus pystyy vakauttamaan ja tasapainottamaan maan talouden. Yhdysvallat on ehtinyt sijoitussyklissä jo myöhäisempään vaiheeseen, joten näemme lievästi negatiivista voittojen kasvua S&P 500 -yrityksissä. Lisähuolena on yhdysvaltalaisten yritysten taseiden heikkeneminen viimeisen kahden vuoden aikana tuottojen laimentuessa ja velan noustessa, kun taustalla on keskuspankin tiukentuva kanta.”

Kehittyvät markkinat

”Kehittyvien talouksien vauhdin hiljentymistä ovat johtaneet Kiinan laskusuunta ja Brasilian ja Venäjän taantumat. Näiden lisäksi öljyn alhainen hinta on vaikuttanut moniin öljynviejiin. Me pidämme tätä syklin keskikohdan taukona. Kehittyvien markkinoiden tekemät muutokset politiikkaan todennäköisesti vakauttavat tilanteen. Nykyistä vakaampi dollari tukisi kuitenkin hyödykkeiden hintoja ja voisi kannustaa sijoittajia ostamaan taas kehittyvien markkinoiden kohteita.”

Osakkeet

”Viime vuosina osakemyönteinen näkemys on ollut oikea, mutta 2015 oli erilainen. Maailman osaketuotot pysyivät tämän vuoden aikana yleensä samalla tasolla, ja uskomme saman jatkuvan vuonna 2016: maltillisia tuottoja, joita säestävät jyrkät markkinasyklit. Suosimme eurooppalaisia osakkeita. Täällä tuottojen mahdollisuudet ovat suotuisia, sillä bruttomyynti toipuu mutta kulut pysyvät kurissa.”

Korkotuotemarkkina

”Salkuissamme duraatio on lyhyt, koska Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto aiheuttaa tuottopaineita, kuluttajahintainflaation nousu vuonna 2016 ja turvasatamiin virranneiden varojen poistuminen huolestuttavat. Sijoitukset Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Japanin valtionlainoihin pidämme vähäisinä, kun taas paino on suuri eurooppalaisissa veloissa euroalueen heikon inflaation ja EKP:n politiikan takia. Suosimme myös investointiluokan yrityslainoja – luottoriski on nousussa, mutta investointiluokan arvostukset ovat houkuttelevia, kunhan emme joudu taantumaan.”

Kansantalous

”Luvut ovat edelleen pieniä, puhuttiinpa kasvusta, inflaatiosta, tuotoista, osingoista tai koroista. Uskomme maailman reaalisen BKT:n kasvun nousevan vuoden 2015 noin 3,0 prosentista 3,25 prosenttiin vuonna 2016. Yhdysvallat kasvaa edelleen 2–3 prosenttia vuodessa, uskomme Kiinan päätyvän pehmeään laskuun (BKT noin 6 prosenttia vuodessa), ja Euroopan kasvun nousevan 1–2 prosenttiin vuodessa. Hyvä uutinen on se, että monissa tärkeimmistä alueista ja maista on merkkejä talouden vahvuudesta. Vuonna 2016 finanssipolitiikka on edelleen elvyttävää. Voittonäkymät Euroopassa ja Japanissa ovat vieläkin positiiviset: hyödykkeiden ja energian hinnan alentuminen tukee kotitalouksia ja yritysten katteita, ja työmarkkina edistyy tasaisesti useimmissa suurista talouksista.”

Kommentoi
Ylös
>