Rahastotietoa

Uusi rahasto, joka sijoittaa kuin parhaat osaketietäjät

UB Amerikka on uusi Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto. Rahaston sijoitusstrategia perustuu algoritmiin, jolle on myönnetty patentti Yhdysvalloissa.

Sijoituspäätökset perustuvat osakepoimintamenetelmään, jossa analysoidaan amerikkalaisten sisäpiiritahojen ja suursijoittajien tekemiä osakekauppoja. Tapasimme UB Amerikan vastuullisen salkunhoitajan, Erkko Uusitalon.

UB Amerikka tarjoaa uudenlaisen tavan sijoittaa Yhdysvaltain markkinoille. Patentin saanut sijoitusstrategia perustuu kompetenssianalyysiin, joka arvioi amerikkalaisten suursijoittajien ja salkunhoitajien kyvykkyyttä heidän aiemman onnistumisen perusteella.

Strategia antaa osto- tai myyntisignaaleja silloin, kun tietyissä osakkeissa taitavat sijoittajat ostavat tai myyvät sijoituksiaan. Tietoja kerätään ja analysoidaan kaikkiaan yli 12 000 salkusta ja seurattavia osakkeita on puolestaan yli 6 000.

Rahaston historiallinen tuotto ja riski

Uudella kompetenssianalyysiin perustuvalla strategialla rahasto on toiminut 29.5.2015 lähtien. Tämän jälkeen rahasto (valkoinen viiva) on hakannut laajasti yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittavan Russell 2000 -indeksin.

20151215-UB-Russell2000

Lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Rahaston riskiprofiili on vastaava kuin muissa yhdysvaltain markkinoille sijoittavissa aktiivisissa osakerahastoissa. Osakkeita rahastossa on 35. Painot määriytyvät sijoituksen mallin antaman rankingin perusteella. Yksittäisen osakkeen paino voi olla korkeintaan 10 %. Yli 5 prosentin painoisten osakkeiden yhteispaino saa olla maksimissaan 40 %.

Rahasto on euromääräinen, mutta se sijoittaa varansa Yhdysvaltain markkinoille, jolloin rahastoon liittyy valuuttakurssiriski.

Rahaston kilpailuetuna patentti

Rahaston vastaava salkunhoitaja Erkko Uusitalo ja Sakari Virkki ovat kehittäneet algoritmin, jolle myönnettiin patentti Yhdysvalloissa 2010. Patentti on herättänyt paljon kuhinaa ja on tiettävästi ainoa suomalaisille myönnetty finanssialan patentti USA:ssa.

Sijoitusstrategia ei siis perustu salkunhoitajien kykyyn valita voittajaosakkeita, eikä yritysten taloudellisiin tunnuslukuihin tai arvostuskertoimiin.

Strategiana on seurata parhaiden sijoittajien sijoituspäätöksiä. Rahasto sopii osaksi hyvin hajautettu ydinsalkkua ja siihen voi tutustua täällä.

Artikkeli on alun perin julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 17.12.2015.

 

Kommentoi
Ylös
>